Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HİT324 Reklamcılığın Güncel Sorunları 927003 3 6 4

Dersin Amacı

Reklam sektöründe var olan yapılanmaları ve sorunları incelemek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üy. Deniz Özer

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Recep Yılmaz ve M. Nur Erdem (2016). 150 Soruda Geleneksel ve Dijital Reklamcılık. Kocaeli: Umuttepe Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Reklam endüstrisi, kartelleşme sorunu, reklamda dil, reklamda temsiliyet sorunu, dijital çağda reklamcılığın dönüşümü ve refleksivite, reklam sektöründe istihdam ve sorunları, reklam eğitimi ve sorunları, reklamcılıktaki moral değerler ve reklam etiği.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 10 2 20
11 Soru-Yanıt 10 2 20
29 Bireysel Çalışma 10 1 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
34 Okuma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Reklamcılıkta başlıca sorun ve sorunlar RGS I. Hafta.pptx
2 Reklam endüstrisinin topografyası RGS II. Hafta.pptx
3 Kartelleşme sorunu RGS III. Hafta.pptx
4 Reklamda dil ve sorunları RGS IV. Hafta.pptx
5 Reklamda temsiliyet sorunu RGS V. Hafta.pptx
6 Reklamda temsiliyet sorunu RGS VI. Hafta.pptx
7 Reklamda temsiliyet sorunu RGS VII. Hafta.pptx
8 Ara sınav RGS VIII. Hafta.pptx
9 Reklam sektöründe istihdam ve sorunları
10 Reklamcılığın dönüşümü ve refleksivite
11 Reklamcılığın dönüşümü ve refleksivite
12 Reklam eğitimi ve sorunları
13 Reklam eğitimi ve sorunları
14 Reklamcılıktaki moral değerler ve reklam etiği

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1238798 Reklamcılığın başlıca sorunlarını sıralar.
2 1238799 Dijitağ çağda reklamcılığın yapısal dönüşümü ve eğitim ilişkisini tartışır.
3 1238800 Kartelleşme kavramını tanımlar.
4 1238801 Reklamcılıkta dil kullanımlarını bilir.
5 1238802 Reklamcılıkta temsil biçimlerini sıralar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68323 Halkla ilişkiler disiplininin ve ilişkili olduğu disiplinlerin temel kavramlarını kavrama ve disiplinler arasındaki ilişkileri kurabilme.
2 68324 Halkla ilişkiler ve tanıtım disiplini ile ilgili süreçleri araştırabilme, planlayabilme, uygulayabilme ve denetleyebilme.
3 68332 Kurumsal iletişim, itibar, değer, sosyal sorumluluk, algılama, vb. Kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme.
4 68330 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan Mesleki ve Etik Sorumluluk Bilincine Sahip Olma.
5 68325 Halkla ilişkiler kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilme.
6 68326 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68333 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68329 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.
9 68334 Halkla ilişkiler ve ilgili alanlara ilişkin stratejik düşünebilme ve stratejiler oluşturabilme.
10 68331 Ulusal ve uluslararası kültürel ve çağdaş yaklaşımları, sorunları ve olayları takip ederek mesleki görüş ve çözüm önerileri sunabilme.
11 68328 Halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmaları ortamlarına yönelik teknik bilgi, beceri ve deneyim kazanma.
12 68327 Halkla ilişkiler çalışmalarının temel basamaklarına ilişkin araştırma, ölçme-değerlendirme süreçlerini oluşturabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 2 5 5 5 2 3 3 5 5 2 2
2 5 2 5 5 5 2 3 3 5 5 2 2
3 5 2 5 5 5 2 3 3 5 5 2 2
4 5 2 5 5 5 2 3 3 5 5 2 2
5 5 2 5 5 5 2 3 3 5 5 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek