Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HİT326 Türkiyenin Toplumsal Yapısı 927003 3 6 4

Dersin Amacı

19. yüzyıldaki oluşumundan başlayarak modern Türkiye’nin toplumsal kurumları ve yapısı hakkında öğrencilerin bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Filiz Erdoğan Tuğran

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Anthony GIDDENS, Sosyoloji Eleştirel Bir Yaklaşım, Birey Yayıncılık, İstanbul, 1994 Şerif Mardin, Türkiye'de Toplum ve Siyaset, İletişim Yayınları. Nilüfer Göle, Kör Ayna Kayıp Şark, Metis Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Derste, Türkiye'de toplumsal yapının temelleri ele alınacaktır. Osmanlı'ya yapısal ve tarihsel açıdan bakılarak, batılılaşma olgusu incelenecektir. Bunun yanında; yeni devletin kuruluşu, Osmanlı'dan Türk ulus-devletine geçilmesi, milletleşmenin inşa süreci, Kemalist ideolojinin yapısı ve siyasal, hukuksal, kültürel devrimler üzerinde durulacaktır. Bu çerçevede modern Türkiye’nin oluşumu; siyaset, eğitim, aile, din, ekonomi kurumları ve kentleşme kapsamlı bir şekilde işlenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 10 2 20
10 Tartışma 10 1 10
29 Bireysel Çalışma 6 5 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 3 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Toplumsal Yapıya İlişkin Kavramlar HİT326-Türkiye'nin Toplumsal Yapısı (1. Hafta).pptx
2 Türkiye de Toplumsal Yapının Temelleri: Ulusal Bağımsızlık Mücadelesi HİT326-Türkiye'nin Toplumsal Yapısı (2. Hafta).pptx
3 Cumhuriyetin İlk Yıllarında Ekonomik ve Toplumsal Yapının Özellikleri HİT326-Türkiye'nin Toplumsal Yapısı (3. Hafta).pptx
4 Devletçi ekonomik politikalar ve kadro hareketi HİT326-Türkiye'nin Toplumsal Yapısı (4. Hafta).pptx
5 Batılılaşma hareketinin nedenleri HİT326-Türkiye'nin Toplumsal Yapısı (5. Hafta).pptx
6 II. Dünya Savaşı Yılları ve Sonrası Gelişmeler HİT326-Türkiye'nin Toplumsal Yapısı (6. Hafta).pptx
7 Çok partili yaşam HİT326-Türkiye'nin Toplumsal Yapısı (7. Hafta).pptx
8 27 Mayıs Askeri Müdahalesi HİT326-Türkiye'nin Toplumsal Yapısı (8. Hafta).pptx
9 Ara sınav
10 İthal İkameci ekonomik politikalar HİT326-Türkiye'nin Toplumsal Yapısı (10. Hafta).pptx
11 Türkiye'nin Yapısal Değişiminde Dış Ögelerin Etkileri HİT326-Türkiye'nin Toplumsal Yapısı (11. Hafta).pptx
12 Dünyada ve Türkiye’de ekonomik kriz HİT326-Türkiye'nin Toplumsal Yapısı (12. Hafta).pptx
13 Türkiye’de Aile Yapısı,Kentleşme ve Göç HİT326-Türkiye'nin Toplumsal Yapısı (13. Hafta).pptx
14 1990 Sonrası Ekonomik, Siyasal ve Toplumsal Yapıda Yaşanan Gelişmeler HİT326-Türkiye'nin Toplumsal Yapısı (14. Hafta).pptx
15 Genel değerlendirme
16 FİNAL

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1236725 Osmanlıdan Cumhuriyet’e geçiş sürecinin yapısal düzeyde tanır.
2 1236726 Cumhuriyet devrimlerinin ve Batılılaşma hareketlerinin toplumsal yapı üzerine etkilerini tartışır.
3 1236736 Modern Türkiye’nin toplumsal kurumları ve yapısı hakkında öğrencilerin bilgi sahibi olmalarını sağlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68323 Halkla ilişkiler disiplininin ve ilişkili olduğu disiplinlerin temel kavramlarını kavrama ve disiplinler arasındaki ilişkileri kurabilme.
2 68324 Halkla ilişkiler ve tanıtım disiplini ile ilgili süreçleri araştırabilme, planlayabilme, uygulayabilme ve denetleyebilme.
3 68332 Kurumsal iletişim, itibar, değer, sosyal sorumluluk, algılama, vb. Kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme.
4 68330 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan Mesleki ve Etik Sorumluluk Bilincine Sahip Olma.
5 68325 Halkla ilişkiler kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilme.
6 68326 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68333 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68329 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.
9 68334 Halkla ilişkiler ve ilgili alanlara ilişkin stratejik düşünebilme ve stratejiler oluşturabilme.
10 68331 Ulusal ve uluslararası kültürel ve çağdaş yaklaşımları, sorunları ve olayları takip ederek mesleki görüş ve çözüm önerileri sunabilme.
11 68328 Halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmaları ortamlarına yönelik teknik bilgi, beceri ve deneyim kazanma.
12 68327 Halkla ilişkiler çalışmalarının temel basamaklarına ilişkin araştırma, ölçme-değerlendirme süreçlerini oluşturabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 2
2 3
3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek