Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HİT322 Turizm İletişimi 927003 3 6 4

Dersin Amacı

Turizm iletişimi perspektifinin kuramsal alt yapısının oluşturulması. Turizm iletişimi faaliyetleri geliştirebilmek üzere kullanılan yöntem ve stratejilerin öğrenilmesi. Medya kampanyalarında kullanılan yöntem ve araçların, turizm iletişimi perspektifinden değerlendirilmesi. Turizm iletişimi konularına ilişkin eleştirel düşünme biçiminin geliştirilmesi. Örnek çalışmaların değerlendirilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Burcu Altıparmak

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Akgöz, Erkan (2016). Turizm Paradigmaları. Ankara: Detay Yayınları. Serkan Şengül, Şevki Ulama (2018). Turizm İletişimi, Detay Yayıncılık Mesut Bozkurt, Bayram Şahin, Turizm Pazarlaması, Paradigma Akademi Yayınları

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Turizm iletişimi perspektifinin kuramsal alt yapısının oluşturulması ve turizm iletişimi faaliyetleri geliştirebilmek üzere kullanılan yöntem ve stratejilerin öğrenilmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 10 1 10
29 Bireysel Çalışma 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 3 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 4 16
34 Okuma 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Turizm iletişimi nedir? turizm ders 1.pptx
2 Turizm iletişiminin faaliyet alanları turizm ders 2.pptx
3 Turizm iletişimi kuram ve modelleri turizm ders 3.pptx
4 Turizm iletişimi kuram ve modelleri turizm ders 4.pptx
5 Turizm iletişimi kuram ve modelleri turizm ders 5.pptx
6 Turizm iletişimi kampanya süreci turizm ders 6.pptx
7 Turizm iletişimi kampanya süreci turizm ders 7.pptx
8 Turizm iletişiminde sosyal pazarlama turizm ders 8.pptx
9 Turizm iletişiminde risk yönetimi
10 Turizm iletişiminde okuryazarlık
11 Turizm ve etik
12 Turizmde kişilerarası iletişim
13 Turizmin iletişiminde hedef kitle
14 Turizmin iletişim alanı olarak genel değerlendirmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1299305 Turizm iletişiminin gelişmesindeki arka planı tanır.
2 1299306 Turizm iletişimi alanının kurumsallaşmasını açıklar.
3 1299312 Turizm iletişimi araştırmalarındaki gelişmeleri sıralar.
4 1299313 Turizm iletişiminin kuramsal alt yapısını açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68323 Halkla ilişkiler disiplininin ve ilişkili olduğu disiplinlerin temel kavramlarını kavrama ve disiplinler arasındaki ilişkileri kurabilme.
2 68324 Halkla ilişkiler ve tanıtım disiplini ile ilgili süreçleri araştırabilme, planlayabilme, uygulayabilme ve denetleyebilme.
3 68332 Kurumsal iletişim, itibar, değer, sosyal sorumluluk, algılama, vb. Kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme.
4 68330 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan Mesleki ve Etik Sorumluluk Bilincine Sahip Olma.
5 68325 Halkla ilişkiler kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilme.
6 68326 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68333 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68329 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.
9 68334 Halkla ilişkiler ve ilgili alanlara ilişkin stratejik düşünebilme ve stratejiler oluşturabilme.
10 68331 Ulusal ve uluslararası kültürel ve çağdaş yaklaşımları, sorunları ve olayları takip ederek mesleki görüş ve çözüm önerileri sunabilme.
11 68328 Halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmaları ortamlarına yönelik teknik bilgi, beceri ve deneyim kazanma.
12 68327 Halkla ilişkiler çalışmalarının temel basamaklarına ilişkin araştırma, ölçme-değerlendirme süreçlerini oluşturabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 4 5 3 4 3 4 4 4 3
2 5 5 4 3 3 3 3 3 4 5 5 3
3 5 5 3 3 3 4 4 3 5 4 4 3
4 5 4 4 3 3 3 3 4 5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek