Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HİT330 Sponsorluk 927003 3 6 4

Dersin Amacı

Ders kapsamında öğrencinin sponsorluk uygulamaları hakkında bilgi sahibi olması, halkla ilişkiler stratejileri bağlamında sponsorluk uygulaması yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi M. Nur ERDEM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Öğretim elemanı tarafından verilen ders notları Metin Argan (2004), Spor Sponsorluğu Yönetimi, Detay Yayıncılık Aydemir Okay (2012), Sponsorluk, DER Yayınları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sponsorluk türleri, aşamaları, örnek analizleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 50 1
41 Proje Sunma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
22 Proje Hazırlama 1 25 25
23 Proje Sunma 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 3 8 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders kapsamı ve içeriği hakkında bilgilendirme
2 Sponsorluk kavramı ve tarihçesi
3 Sponsorluk türleri, spor sponsorluğu
4 Dünyadan ve Türkiye'den spor sponsorluğu örneklerinin analizi
5 Sanat sponsorluğu
6 Dünyadan ve Türkiye'den sanat sponsorluğu örneklerinin analizi
7 Kültür aktiviteleri sponsorluğu ve örnek olay analizleri
8 Arasınav
9 Sponsorluk aşamaları: Araştırma ve planlama
10 Sponsorluk aşamaları: Uygulama ve değerlendirme
11 Sponsorluk anlaşması ve sözleşme hazırlama
12 Öğrenci sunumları
13 Öğrenci sunumları
14 Öğrenci sunumları
15 Final sınavı
16 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1289105 Sponsorluk alanının terminolojisini bilir.
2 1289106 Sponsorluk türlerini bilir ve uygular.
3 1289107 Halkla ilişkiler stratejileri kapsamında sponsorluk için araştırma ve planlama yapar.
4 1289108 Halkla ilişkiler stratejileri kapsamında sponsorluk uygulaması ve ölçümlemeleri yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68323 Halkla ilişkiler disiplininin ve ilişkili olduğu disiplinlerin temel kavramlarını kavrama ve disiplinler arasındaki ilişkileri kurabilme.
2 68324 Halkla ilişkiler ve tanıtım disiplini ile ilgili süreçleri araştırabilme, planlayabilme, uygulayabilme ve denetleyebilme.
3 68332 Kurumsal iletişim, itibar, değer, sosyal sorumluluk, algılama, vb. Kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme.
4 68330 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan Mesleki ve Etik Sorumluluk Bilincine Sahip Olma.
5 68325 Halkla ilişkiler kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilme.
6 68326 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68333 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68329 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.
9 68334 Halkla ilişkiler ve ilgili alanlara ilişkin stratejik düşünebilme ve stratejiler oluşturabilme.
10 68331 Ulusal ve uluslararası kültürel ve çağdaş yaklaşımları, sorunları ve olayları takip ederek mesleki görüş ve çözüm önerileri sunabilme.
11 68328 Halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmaları ortamlarına yönelik teknik bilgi, beceri ve deneyim kazanma.
12 68327 Halkla ilişkiler çalışmalarının temel basamaklarına ilişkin araştırma, ölçme-değerlendirme süreçlerini oluşturabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 3 3 4
2 5 3 4 3 4
3 3 5 4 5 5 4 5
4 3 5 4 2 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek