Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HİT332 İkna Kuramları ve Retorik 927003 3 6 4

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrencilere iletişimin temelinde yer alan ikna ve retorik kavramlarının öğretilmesi,ikna kuramlarının kitle iletişim araçlarında kullanımı ve kamuoyu oluşturma, hedef kitleyi etkileme süreçlerinin incelenmesi ve bu amaçla yapılmış çalışmaların örneklendirilerek analiz edebilme becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Emine CENG

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Retorik Aristotales, Filiz Balta Peltekoğlu Halkla İlişkiler Nedir?, Harry Jamieson İletişimve İkna, Yeni İnsan ve İnsanlar Çiğdem Kağıtçıbaşı, R. Luecke Güç, Etki ve İkna

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Retorik kavramının tanımı, ikna kavramının iletişim disiplinlerinde yeri ve önemi, iknanın kullanım alanları, ikna kuramları ve ikna amaçlı kitle iletişim kuramları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
28 Makale Kritik Etme 7 2 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 22 22
34 Okuma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders içeriği hakkında genel bilgilendirme, derse giriş 1.Hafta.pptx
2 İkna Kavramı- Süreci- İkna Yolları - İkna Edici İletişim ve Unsurları 2. Hafta.pptx
3 Motivasyonel ikna kuramları, temel motivasyon kuramları, hedonizm, psikanalizm, etki-tepki kuram ve yaklaşımları- İkna Açısından Kuramların Önemi. 3. Hafta.pptx
4 İhtiyaç Kuramları ve Kuramcıları (Maslow, Alderfer, Heizberg, Murray, McClelland ve Atkinson) 4. Hafta.pptx
5 Zihinsel Kuramlar ve İkna - Değer-Beklenti Kuramları - İkna Açısından Önemi. Değer -Beklenti Kuramı.docx
5. Hafta.pptx
Değer Beklenti Kuramları.pdf
6 Denge-Uyum Kuramları – İkna Açısından Önemi. Denge ve Uyum Kuramları.pdf
6. Hafta.pptx
7 Atfetme Teorisi – İkna Açısından Önemi 7. Hafta.pptx
8 Çift Süreç Teorileri ve İkna 8. Hafta Detaylandırma Olasılığı Modeli.docx
8. Hafta.pptx
9 Vize Haftası
10 Retoriğin Kökenleri 10. Hafta Retoriğin Kökenleri ve Erken Dönem Tarihi.pdf
11 Aristo ve Retorik 12. Hafta Aristoteles_ve_Retorik.docx
Aristoteles ve Retorik.pptx
Retorik.pdf
12 Toulmin'in Argümantasyon Modeli 13. Hafta Toulmin Argümantasyon Modeli.docx
13 Perelman'ın Argümantasyon Modeli Yeni Retorik C. Perelman ve Argümantasyon.pdf
14. Hafta Yeni Retorik C. Perelman Argümantasyon Modeli.docx
14 İletişim çalışmalarında retorik çözümlemeler, örnek çalışmalar
15 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1288465 İkna ve retorik hakkında bilgi sahibi olur ve bunu kullanma becerisi kazanır.
2 1288466 İkna kavramlarına hakim olur.
3 1288467 İkna kuramlarını mesleğinde kullanma becerisi kazanır.
4 1288468 Halkla ilişkiler disiplini ve ilişkili olduğu diğer disiplinlerden edindiği bilgileri kullanarak stratejik düşünebilme ve stratejiler üretebilme kabiliyeti kazanır.
5 1288469 Halkla ilişkiler alanına giren her türlü iletişim çalışmasını gerçekleştirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68323 Halkla ilişkiler disiplininin ve ilişkili olduğu disiplinlerin temel kavramlarını kavrama ve disiplinler arasındaki ilişkileri kurabilme.
2 68324 Halkla ilişkiler ve tanıtım disiplini ile ilgili süreçleri araştırabilme, planlayabilme, uygulayabilme ve denetleyebilme.
3 68332 Kurumsal iletişim, itibar, değer, sosyal sorumluluk, algılama, vb. Kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme.
4 68330 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan Mesleki ve Etik Sorumluluk Bilincine Sahip Olma.
5 68325 Halkla ilişkiler kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilme.
6 68326 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68333 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68329 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.
9 68334 Halkla ilişkiler ve ilgili alanlara ilişkin stratejik düşünebilme ve stratejiler oluşturabilme.
10 68331 Ulusal ve uluslararası kültürel ve çağdaş yaklaşımları, sorunları ve olayları takip ederek mesleki görüş ve çözüm önerileri sunabilme.
11 68328 Halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmaları ortamlarına yönelik teknik bilgi, beceri ve deneyim kazanma.
12 68327 Halkla ilişkiler çalışmalarının temel basamaklarına ilişkin araştırma, ölçme-değerlendirme süreçlerini oluşturabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5
2 5 5 4 3 5 5 3 5 4 5 4 4
3 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4
4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4
5 5 5 5 4 4 5 4 3 4 5 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek