Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HİT401 Mesleki Yabancı Dil-3 927001 4 7 3

Dersin Amacı

Bu ders öğrencilerin iletişim alanındaki İngilizce literatürü takip edebilmeleri ile ilgili temel İngilizce bilgisinin verilmesini amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üy. Deniz Özer

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Modern Approach to English Teaching, John Doe, William J. Smith, Cyber Publishing, Baltimore, 1994. Makaleler

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İletişim çalışmaları alanında yazılı sözlü ve işitsel Mesleki İngilizce konularının anlatılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 3 1 3
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 11 4 44

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mesleki İngilizce nedir? Yabancı dil 1.pptx
2 Akademik İngilizcek yazım kuralları Yabancı dil 2.pptx
3 Akademik İngilizcek yazım kuralları Yabancı dil 3.pptx
4 Halkla İlişkiler alanındaki terimler Yabancı dil 4.pptx
5 İletişim alanındaki akademik kavramlar Yabancı dil 5.pptx
6 İngilizce bir akademik metni okumak için gerekli bilgiler Yabancı dil 6.pptx
7 İngilizce bir akademik metni okumak için gerekli bilgiler Yabancı dil 7.pptx
8 Ara sınav
9 Mesleki İngilizce kullanarak diyalog kurabilme Yabancı dil 9.pptx
10 İletişim Alanında çeviri yaparken dikkat edeilmesi gerekenler Yeni Medya 10.pptx
11 İngilizce makale çalışması Yabancı dil 11.pptx
12 İngilizce makale çalışması Yabancı dil 13.pptx
13 İngilizce makale çalışması Yeni Medya 13.pptx
14 İngilizce makale çalışması Yabancı dil 14.pptx
15 İngilizce makale çalışması Yabancı dil 14.pptx
16 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1236121 İletişim Alanına ilişkin kavramların İngilizcelerini kavrama
2 1236122 İletişim alanına ilişkin teknik kavramları yazılı metinlerde kullanma
3 1236123 İletişim alanındaki yazılı İngilizce metinleri kavrama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68323 Halkla ilişkiler disiplininin ve ilişkili olduğu disiplinlerin temel kavramlarını kavrama ve disiplinler arasındaki ilişkileri kurabilme.
2 68324 Halkla ilişkiler ve tanıtım disiplini ile ilgili süreçleri araştırabilme, planlayabilme, uygulayabilme ve denetleyebilme.
3 68332 Kurumsal iletişim, itibar, değer, sosyal sorumluluk, algılama, vb. Kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme.
4 68330 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan Mesleki ve Etik Sorumluluk Bilincine Sahip Olma.
5 68325 Halkla ilişkiler kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilme.
6 68326 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68333 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68329 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.
9 68334 Halkla ilişkiler ve ilgili alanlara ilişkin stratejik düşünebilme ve stratejiler oluşturabilme.
10 68331 Ulusal ve uluslararası kültürel ve çağdaş yaklaşımları, sorunları ve olayları takip ederek mesleki görüş ve çözüm önerileri sunabilme.
11 68328 Halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmaları ortamlarına yönelik teknik bilgi, beceri ve deneyim kazanma.
12 68327 Halkla ilişkiler çalışmalarının temel basamaklarına ilişkin araştırma, ölçme-değerlendirme süreçlerini oluşturabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 4 2
2 3 3 4 3
3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek