Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HİT403 İletişim Hukuku ve Etik 927001 4 7 2

Dersin Amacı

İletişim hukukunun temel kavramları, kural ve kurumları hakkında temel bilgilerin, haberleşme özgürlüğü ve medya kurum ve kuruluşlarına ilişkin hukuki düzenlemelerin incelenmesi, yazılı basın rejimi, yönetim yapıları, basın alanındaki hukuki ve cezai sorumluluk, cevap ve düzeltme hakkı, radyo televizyon ve sinema rejimleri ve bilişim hukuku alanındaki düzenlemeler ve meslek ilkeleri ve etik yaklaşımlar hakkında bilgi vermek amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assistant Prof. Hasan Turgut

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kayıhan İçel ve Yener Ünver (2009). Kitle Haberleşme Hukuku. İstanbul: Beta Yayınları. Sevda Alankuş (der.). Medya ve Hukuk Habercinin El Kitabı Dizisi 2, İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları. Zakir Avşar ve Vedat Demir. Medyada Denetim. Ankara: Piramit Yayınları. Emrehan İnal. Reklamın Hukuku ve Aldatıcı Reklam. İstanbul: Beta Yayınları. Mehmet Ali Şuğle. İş Hukuku Açısından Gazeteci. Ankara: ÇGD Yayınları. Erman Sahir ve Çetin Özek. Açıklamalı Basın Kanunu ve İlgili Mevzuat. İstanbul: Alfa Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İfade ve Basın özgürlüğü, Kitle iletişim sistemleri alanlarındaki hukuki düzenlemeler, cezai ve hukuki sorumluluk, meslek ilkeleri ve etik, dönemsel yayınlar, basın rejimi, radyo televizyon rejimi, sinema rejimi, bilişim hukuku.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 2 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Derse giriş ve dersin işlenişi ve değerlendirilmesi hakkında bilgi paylaşımı Anlatım
2 Temel Haklar (Anayasalar, özgürlükler, düşünce ve ifade özgürlüğü) Anlatım HAFTA 2.pptx
3 Kitle Haberleşmesi ve haberleşme özgürlüğü ile ilgili temel kavramlar, çeşitli siyasal rejimlerde haberleşme özgürlüğü Anlatım HAFTA 2.pptx
4 Haberleşme özgürlüğünün düzenlenmesi, denetimi ve sınırlandırılması Anlatım HAFTA 3.pptx
5 Türkiye'de haberleşme özgürlüğü ve Anayasal gelişmeler Anlatım HAFTA 3.pptx
6 Basın Rejimi ve temel kavramlar Anlatım HAFTA 4.pptx
7 Basılmış Eser, Yayın, İmpressum, Tevdi Yükümlülüğü, Dönemsel Yayınlar Anlatım HAFTA 4.pptx
8 Cevap ve Düzeltme Hakkı Anlatım HAFTA 4.pptx
9 ARA SINAV
10 Basının Cezai Sorumluluğu ve "Basın Suçu" Kavramı Anlatım HAFTA 5.pptx
11 Radyo Televizyon Rejimi Anlatım HAFTA 5.pptx
12 Bilişim Hukuku ve İnternet Rejimi Anlatım HAFTA 5.pptx
13 İletişim Hukuku ve Etik Anlatım HAFTA 6.pptx
14 Farklı Etik Yaklaşımlar (Deontoloji, Faydacılık, Durumsal Etik) Anlatım HAFTA 6.pptx
15 Genel Değerlendirme Anlatım HAFTA 6.pptx
16 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1235172 İletişim hukukuna ilişkin temel kavramlar hakkında disiplinlerarası bilgi ve yorum yeteneği edinir.
2 1235173 Basın ahlakı temelinde meslek etiği ve sosyal sorumluluk bilinci kazanır.
3 1235174 İfade özgürlüğü ve haberleşme özgürlüğü konularında sorunlara çözüm önerileri üretir.
4 1235175 Medya rejimleri hakkında hukuki süreçleri öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68323 Halkla ilişkiler disiplininin ve ilişkili olduğu disiplinlerin temel kavramlarını kavrama ve disiplinler arasındaki ilişkileri kurabilme.
2 68324 Halkla ilişkiler ve tanıtım disiplini ile ilgili süreçleri araştırabilme, planlayabilme, uygulayabilme ve denetleyebilme.
3 68332 Kurumsal iletişim, itibar, değer, sosyal sorumluluk, algılama, vb. Kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme.
4 68330 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan Mesleki ve Etik Sorumluluk Bilincine Sahip Olma.
5 68325 Halkla ilişkiler kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilme.
6 68326 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68333 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68329 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.
9 68334 Halkla ilişkiler ve ilgili alanlara ilişkin stratejik düşünebilme ve stratejiler oluşturabilme.
10 68331 Ulusal ve uluslararası kültürel ve çağdaş yaklaşımları, sorunları ve olayları takip ederek mesleki görüş ve çözüm önerileri sunabilme.
11 68328 Halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmaları ortamlarına yönelik teknik bilgi, beceri ve deneyim kazanma.
12 68327 Halkla ilişkiler çalışmalarının temel basamaklarına ilişkin araştırma, ölçme-değerlendirme süreçlerini oluşturabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 3 4 3
2 4 3 5 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek