Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HİT405 Medya Okuryazarlığı 927001 4 7 3

Dersin Amacı

Medyada üretilen metinleri, yöntemli bir şekilde çözümleyerek, metinlerin üretim sürecinin ardalanında yatan kurumsal ve toplumsal süreçleri anlayabilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Recep YILMAZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Nurçay Türkoğlu, Melda Cimman Şimşek (2016). Medya Okuryazarlığı. İstanbul: Pales Yayınları. -Gülseren Şendur Atabek, Ümit Atabek (2007). Medya Metinlerini Çözümlemek. Ankara: Siyasal Kitabevi Yayınları. -Philip Simith, A. Riley (2016). Kültürel Kuram. İstanbul: Dipnot Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Medya okuryazalığı kavramı, toplumsal gerçekliğin kurulumu, metin kavramı ve medya metin türleri, ideoloji kavramı, göstergebilimin temelleri, göstergebilimsel çözümleme örnekleri, söylem kavramı ve söylem çözümlemesi, söylem çözümleme örnekleri, içerik çözümlemesi yöntemi ve örnekleri, medya okuryazarlığı eğilimleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 0 100 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
10 Tartışma 7 1 7
11 Soru-Yanıt 7 1 7
14 Gözlem 5 3 15
19 Beyin Fırtınası 10 1 10
29 Bireysel Çalışma 5 1 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9
34 Okuma 5 3 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Medya okuryazalığı kavramı moy110_unite1.pptx
2 Toplumsal gerçekliğin kurulumu: Temel kavramlar moy110_unite2.pptx
3 Toplumsal gerçekliğin kurulumu: Süreçler moy110_unite3.pptx
4 Metin kavramı ve medya metin türleri moy110_unite4.pptx
5 İdeoloji kavramı moy110_unite5.pptx
6 Göstergebilimin temelleri: Ferdinand de Saussure moy110_unite6.pptx
7 Göstergebilimin temelleri: Charles Sanders Peirce moy110_unite7.pptx
8 Ara sınav
9 Göstergebilimsel çözümleme örnekleri moy110_unite9.pptx
https://www.youtube.com/watch?v=A3wJsZr27nI
moy110_unite8.pptx
10 Söylem kavramı ve söylem çözümlemesi moy110_unite10.pptx
11 Söylem çözümleme örnekleri moy110_unite11.pptx
12 İçerik çözümlemesi yöntemi moy110_unite12.pptx
13 İçerik çözümleme örnekleri moy110_unite13.pptx
14 Medya okuryazarlığı eğilimleri moy110_unite14.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1235262 Medya okuryazarlığı kavramını tanımlar.
2 1235263 Kitle iletişim aracı türlerini sayar.
3 1235264 Metin çözümleme yöntemlerini sıralar.
4 1235265 Temel insan ve toplum kuramlarının anahtar kavramlarını tanımlar.
5 1235266 Metin, kurum ve toplum bağlantısını tartışır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68323 Halkla ilişkiler disiplininin ve ilişkili olduğu disiplinlerin temel kavramlarını kavrama ve disiplinler arasındaki ilişkileri kurabilme.
2 68324 Halkla ilişkiler ve tanıtım disiplini ile ilgili süreçleri araştırabilme, planlayabilme, uygulayabilme ve denetleyebilme.
3 68332 Kurumsal iletişim, itibar, değer, sosyal sorumluluk, algılama, vb. Kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme.
4 68330 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan Mesleki ve Etik Sorumluluk Bilincine Sahip Olma.
5 68325 Halkla ilişkiler kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilme.
6 68326 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68333 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68329 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.
9 68334 Halkla ilişkiler ve ilgili alanlara ilişkin stratejik düşünebilme ve stratejiler oluşturabilme.
10 68331 Ulusal ve uluslararası kültürel ve çağdaş yaklaşımları, sorunları ve olayları takip ederek mesleki görüş ve çözüm önerileri sunabilme.
11 68328 Halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmaları ortamlarına yönelik teknik bilgi, beceri ve deneyim kazanma.
12 68327 Halkla ilişkiler çalışmalarının temel basamaklarına ilişkin araştırma, ölçme-değerlendirme süreçlerini oluşturabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 2 4 2 5 4 2 2 3 3 2 4
2 5 2 4 2 5 4 2 2 3 3 2 4
3 5 2 4 2 5 4 2 2 3 3 2 4
4 5 2 4 2 5 4 2 2 3 3 2 4
5 5 2 4 2 5 4 2 2 3 3 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek