Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HİT407 Siyasal İletişim 927001 4 7 5

Dersin Amacı

Bu ders kapsamında öğrencilerin siyasal iletişim olgusunu çeşitli boyutları, gelişim çizgisi, enstrümanları ve siyasal iletişim yönetiminin kritik noktalarıyla birlikte kavraması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Onur Bekiroğlu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aysel Aziz. Siyasal İletişim. Oya Tokgöz. Siyasal İletişimi Anlamak. Zülfikar Damlapınar, Şükrü Balcı. Siyasal İletişim Sürecinde Seçimler, Adaylar, İmajlar. Ahmet Kalender. Siyasal İletişim. Seçmenler ve İkna Stratejileri. Erol Çankaya. Siyasal İletişim Dünya'da ve Türkiye'de. Darren Lilleker. Siyasal İletişimin Temel Kavramları. Ferruh Uztuğ. Siyasal İletişim Yönetimi. Eser Köker. Politikanın İletişimi, İletişimin Politikası.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

- Siyasal iletişim kavramı - Siyasal iletişimin Dünya'da ve Türkiye'deki gelişimi - Siyasal iletişim süreci - Siyasal iletişimin aktörleri - Siyasal iletişim politikaları ve enstrümanları - Medya ve siyasal iletişim - Siyasal iletişim ve sosyal medya

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 80 1
41 Proje Sunma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 1 10 10
10 Tartışma 1 15 15
22 Proje Hazırlama 1 20 20
23 Proje Sunma 1 3 3
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
34 Okuma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Derse ilişkin genel bilgi
2 Siyasal iletişim olgusu. HAFTA 2.pptx
3 Dünyada ve Türkiye'de siyasal iletişimin gelişimi. Siyasal iletişimin Amerikanvarileşmesi ve profesyonelleşmesi. HAFTA 2.pptx
4 Siyasal iletişimin diğer disiplinlerle ilişkisi. HAFTA 3.pptx
5 Siyasal iletişim süreci. HAFTA 3.pptx
6 Siyasal iletişimin aktörleri. HAFTA 4.pptx
7 Siyasal iletişim politikaları ve enstrümanları. HAFTA 4.pptx
8 Etkili siyasal iletişimin özellikleri. HAFTA 5.pptx
9 Ara sınav
10 Siyasal iletişim yönetimi HAFTA 5.pptx
11 Siyasal kampanya süreci HAFTA 6.pptx
12 Siyasal iletişim ve medya HAFTA 6.pptx
13 Siyasal partilerin siyasal iletişim uygulamalarına ilişkin örnekler HAFTA 7.pptx
14 Öğrenci sunumları Var
15 Öğrenci sunumları Var
16 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1456999 Siyasal iletişim olgusunu tanımlayabilir.
2 1457000 Siyasal iletişimin aktörlerini açıklayabilir.
3 1457001 Siyasal iletişim sürecinde kullanılan enstrümanları ifade edebilir.
4 1457002 Etkili siyasal iletişimin özelliklerini ana hatlarıyla belirtebilir.
5 1457003 Siyasal kampanya yönetiminin süreçlerini ortaya koyabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76055 Halkla ilişkiler disiplininin ve ilişkili olduğu disiplinlerin temel kavramlarını kavrama ve disiplinler arasındaki ilişkileri kurabilme.
2 76056 Halkla ilişkiler ve tanıtım disiplini ile ilgili süreçleri araştırabilme, planlayabilme, uygulayabilme ve denetleyebilme.
3 76064 Kurumsal iletişim, itibar, değer, sosyal sorumluluk, algılama, vb. Kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme.
4 76062 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan Mesleki ve Etik Sorumluluk Bilincine Sahip Olma.
5 76057 Halkla ilişkiler kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilme.
6 76058 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 76065 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 76061 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.
9 76066 Halkla ilişkiler ve ilgili alanlara ilişkin stratejik düşünebilme ve stratejiler oluşturabilme.
10 76063 Ulusal ve uluslararası kültürel ve çağdaş yaklaşımları, sorunları ve olayları takip ederek mesleki görüş ve çözüm önerileri sunabilme.
11 76060 Halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmaları ortamlarına yönelik teknik bilgi, beceri ve deneyim kazanma.
12 76059 Halkla ilişkiler çalışmalarının temel basamaklarına ilişkin araştırma, ölçme-değerlendirme süreçlerini oluşturabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 3
2 4 3 3
3 4 3 3
4 4 4 5 4
5 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek