Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HİT409 Kriz Yönetimi 927001 4 7 2

Dersin Amacı

Halkla ilişkilerde kriz ve yönetimi konusunda kavramsal bir çerçeve oluşturmak, kriz süreçleri, analizi, stratejileri, nedenleri ve çözümlerini kavrayabilme ve kriz öncesi, kriz anı ve kriz sonrası yapılan uygulamaları anlayabilmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Özlem Akgüç ÇETİNKAYA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kriz yönetimi-Aylin Pira-Çisil Sohodol, Kriz iletişimi-Mine Şimşek Narbay, kRİZ YÖNETİMİ- Melek Vergiliel Tüz Kriz İletişimi Doç.Dr. İnci Çınarlı Kriz Yönetimi-Richard Luecke

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kriz ve özellikleri, kurumsal krizin nedenleri, süreci ve sonuçları, kriz planlama, kriz yönetimi aşamaları, kriz sonrası yönetim, kriz dönemlerinde halkla ilişkiler ve iletişim.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 60 1
40 Proje Hazırlama 0 30 1
41 Proje Sunma 0 10 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
22 Proje Hazırlama 12 4 48

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kriz tanımı ve türleri kriz1.docx
2 Krizin özellikleri ve analizi kriz2.docx
3 Kurumsal krizin nedenleri kriz3.docx
4 Kriz süreci ve sonuçları kriz4.docx
5 Kriz öncesi yönetimi ve senaryolar kriz5.docx
6 Kriz dönemi yönetimi kriz6.docx
7 Kriz dönemlerinde insan kaynakları yönetimi kriz7.docx
8 Kriz sonrası yönetimi kriz8.docx
9 Vize sınav kriz9 vize.docx
10 Kriz dönemlerinde iletişim ve halkla ilişkiler kriz10.docx
11 Kriz ve medya kriz11.docx
12 Sosyal medyada kriz ve olay yönetimi kriz12.docx
13 Örnek olay inceleme öğrenci örnek olay sunumları.docx
14 Genel değerlendirme KRİZ YÖNETİMİ DERSİ tüm notlar.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1457877 Kurum için çevredeki oluşabilecek tehditleri analiz eder
2 1457878 Gerçek hayatta kriz iletişimi tekniklerini uygulamayı öğrenir
3 1457879 Krizin aşamalarını tanımlar
4 1457880 Kriz iletişimi için teorik modeller öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76055 Halkla ilişkiler disiplininin ve ilişkili olduğu disiplinlerin temel kavramlarını kavrama ve disiplinler arasındaki ilişkileri kurabilme.
2 76056 Halkla ilişkiler ve tanıtım disiplini ile ilgili süreçleri araştırabilme, planlayabilme, uygulayabilme ve denetleyebilme.
3 76064 Kurumsal iletişim, itibar, değer, sosyal sorumluluk, algılama, vb. Kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme.
4 76062 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan Mesleki ve Etik Sorumluluk Bilincine Sahip Olma.
5 76057 Halkla ilişkiler kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilme.
6 76058 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 76065 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 76061 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.
9 76066 Halkla ilişkiler ve ilgili alanlara ilişkin stratejik düşünebilme ve stratejiler oluşturabilme.
10 76063 Ulusal ve uluslararası kültürel ve çağdaş yaklaşımları, sorunları ve olayları takip ederek mesleki görüş ve çözüm önerileri sunabilme.
11 76060 Halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmaları ortamlarına yönelik teknik bilgi, beceri ve deneyim kazanma.
12 76059 Halkla ilişkiler çalışmalarının temel basamaklarına ilişkin araştırma, ölçme-değerlendirme süreçlerini oluşturabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 3 3 2 2 4 3 3 3 3 4
2 3 2 4 4 2 3 2 4 3 3 3 3
3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 3
4 2 3 3 3 3 4 4 2 3 2 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek