Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HİT411 Dijital Medya Planlama ve Ölçümleme 927001 4 7 3

Dersin Amacı

Dijital medya planlama terimleri, hesaplamaları ve planlama şablonlarını kavratmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doktor Öğretim Üyesi Mevlüde Nur ERDEM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Aytaç Mestçi (2013). İnternette Reklamcılık. İstanbul: Pusula Yayınları. -Recep Yılmaz ve M. Nur Erdem (2016). 150 Soruda Geleneksel ve Dijital Reklamcılık. Kocaeli: Umuttepe Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dijital medya planlama kavramı, internet reklamcılığı, amaçların ve stratejilerin saptanması, dijital medya planlama kavramları ve hesaplama yöntemleri, reklam ortamlarının güçlü ve zayıf yönleri, dijital medya planlamasının organizasyonu.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
10 Tartışma 4 3 12
11 Soru-Yanıt 8 3 24
15 Gösterme 14 1 14
29 Bireysel Çalışma 5 1 5
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 1 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 7 7

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dijital medya planlama nedir?
2 İnternet reklamcılığı
3 Amaçların ve stratejilerin saptanması
4 İnternet reklam çeşitleri
5 Dijital medya planlama kavramları
6 Dijital medya planlama kavramları
7 Dijital medya planlamada hesaplama yöntemleri
8 Ara sınav
9 Dijital medya planlamada hesaplama yöntemleri
10 Dijital medyada ödeme yöntemleri
11 Dijital medyada ödeme yöntemleri
12 Reklam ortamlarının güçlü ve zayıf yönleri
13 Dijital medya planlamasının organizasyonu
14 Örnek uygulamalar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1238808 Medya planlama kavramını tanımlar.
2 1238809 Medya planlamada kullanılan kavramları sıralar.
3 1238810 Reklam ortamlarının güçlü ve zayıf yönlerini tartışır.
4 1238811 Yeni planlama modellerini tanır.
5 1238812 Medya planı organize eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68323 Halkla ilişkiler disiplininin ve ilişkili olduğu disiplinlerin temel kavramlarını kavrama ve disiplinler arasındaki ilişkileri kurabilme.
2 68324 Halkla ilişkiler ve tanıtım disiplini ile ilgili süreçleri araştırabilme, planlayabilme, uygulayabilme ve denetleyebilme.
3 68332 Kurumsal iletişim, itibar, değer, sosyal sorumluluk, algılama, vb. Kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme.
4 68330 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan Mesleki ve Etik Sorumluluk Bilincine Sahip Olma.
5 68325 Halkla ilişkiler kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilme.
6 68326 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68333 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68329 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.
9 68334 Halkla ilişkiler ve ilgili alanlara ilişkin stratejik düşünebilme ve stratejiler oluşturabilme.
10 68331 Ulusal ve uluslararası kültürel ve çağdaş yaklaşımları, sorunları ve olayları takip ederek mesleki görüş ve çözüm önerileri sunabilme.
11 68328 Halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmaları ortamlarına yönelik teknik bilgi, beceri ve deneyim kazanma.
12 68327 Halkla ilişkiler çalışmalarının temel basamaklarına ilişkin araştırma, ölçme-değerlendirme süreçlerini oluşturabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 3 2 2 5 1 1 5 2 5 5
2 5 5 3 2 2 5 1 1 5 2 5 5
3 5 5 3 2 2 5 1 1 5 2 5 5
4 5 5 3 2 2 5 1 1 5 2 5 5
5 5 5 3 2 2 5 1 1 5 2 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek