Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HİT421 Oyuniçi Reklamcılık 927003 4 7 4

Dersin Amacı

Dersin amacı, öğrencilerin, son yılların en önemli reklam uygulama türlerinden oyuniçi reklamcılık hakkında bilgi edinmeleri ve reklam içerikli oyun tasarımları hakkında deneyim kazanmalarını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doktor Öğretim Üyesi Mevlüde Nur ERDEM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Dersin öğretim elemanı tarafından verilen ders notları - Mutlu Binark, Dijital Oyun, Kalkedon, İstanbul, 2008 - Gülin Terek Ünal, Uğur Batı, Dijital Oyunlar, Derin Yayınları, 2011 - Adnan Veysel Ertemel ve Mesra Şendir, Dijital Çağda İllüzyonel Pazarlama, Abaküs, İstanbul, 2017

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders, oyun ve reklam ilişkisi ile oyun içerisinde yer alan reklam uygulamaları ve marka adına yaratılan advergame uygulamaları hakkında teorik bilgiler ile tüketiciyi marka ile bir araya getiren interaktif uygulamalara dayalı proje üretimini içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
22 Proje Hazırlama 1 30 1
2 Final Sınavı 1 50 1
40 Proje Hazırlama 1 25 1
41 Proje Sunma 1 25 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 2 5 10
23 Proje Sunma 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
34 Okuma 4 10 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin konusu, kapsamı ve işleyişi hakkında bilgilendirme
2 Oyun kavramı, oyunun toplumsal ve kültürel bağlamdaki önemi ve tarihsel geçmişi, oyunun gelenekselden dijital evrimi
3 Dijital oyunlar, dijital oyunların gelişimi
4 Dijital oyun pazarı, oyuncular / oyuncu nesil, dijital oyunların bireysel ve toplumsal bağlamdaki etkileri
5 Oyun ve reklam ilişkisi, oyunun reklam amaçlı kullanılması: tarihçe ve gelişim
6 Oyuniçi reklam: tanımı, türleri, yöntem ve stratejileri
7 Oyuniçi reklam: tanımı, türleri, yöntem ve stratejileri Workshop çalışması
8 Arasınav
9 Advergame (Reklamoyun): tanımı, türleri, yöntem ve stratejileri
10 Advergame (Reklamoyun): tanımı, türleri, yöntem ve stratejileri Workshop çalışması
11 Dünyadan ve Türkiye'den oyun reklamcılığı örnekleri
12 Dünyadan ve Türkiye'den oyun reklamcılığı örnekleri
13 Öğrenci sunumları
14 Öğrenci sunumları
15 Öğrenci sunumları
16 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1234992 Dijital oyunların tüketici tercihlerindeki önemini kavrar.
2 1234993 Oyuniçi reklam ve reklamoyun uygulamalarını hikayeleştirir ve tasarlar.
3 1234994 Tüketici ile interaktif iletişim kuracağı projeler tasarlar.
4 1234995 Oyunun kültürel ve toplumsal bağlamlarını reklam projeleri içerisinde değerlendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68323 Halkla ilişkiler disiplininin ve ilişkili olduğu disiplinlerin temel kavramlarını kavrama ve disiplinler arasındaki ilişkileri kurabilme.
2 68324 Halkla ilişkiler ve tanıtım disiplini ile ilgili süreçleri araştırabilme, planlayabilme, uygulayabilme ve denetleyebilme.
3 68332 Kurumsal iletişim, itibar, değer, sosyal sorumluluk, algılama, vb. Kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme.
4 68330 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan Mesleki ve Etik Sorumluluk Bilincine Sahip Olma.
5 68325 Halkla ilişkiler kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilme.
6 68326 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68333 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68329 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.
9 68334 Halkla ilişkiler ve ilgili alanlara ilişkin stratejik düşünebilme ve stratejiler oluşturabilme.
10 68331 Ulusal ve uluslararası kültürel ve çağdaş yaklaşımları, sorunları ve olayları takip ederek mesleki görüş ve çözüm önerileri sunabilme.
11 68328 Halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmaları ortamlarına yönelik teknik bilgi, beceri ve deneyim kazanma.
12 68327 Halkla ilişkiler çalışmalarının temel basamaklarına ilişkin araştırma, ölçme-değerlendirme süreçlerini oluşturabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2 4 5 3
2 5 4
3 5
4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek