Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HİT423 Sosyal Sorumluluk ve Topluma Hizmet Uygulamaları 927003 4 7 4

Dersin Amacı

Topluma hizmet uygulamalarının yöntemi işleyişi ve projelendirilmesi hakkında bilgi sahibi olma, Uygulama ortamındaki etkinlikleri gözlem ve katılım yoluyla tanıma, Topluma hizmet uygulamaları için proje geliştirme/ geliştirilmekte olan bir projeye katkıda bulunarak uygulama, Dönem sonunda gerçekleştirilen topluma hizmet uygulamalarını içeren doküman hazırlama

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Özlem Akgüç ÇETİNKAYA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kurumsal Sosyal Sorumluluk- Philip Kotler , Nancy Lee Bülent. A, Turhan.Ç ve Ömer S.(Edi.) (2009) Topluma Hizmet Uygulamaları, Pegem Yayıncılık, Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ve Topluma hizmet uygulamalarının gelişimi, nedenleri, önemi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
22 Proje Hazırlama 1 100 1
40 Proje Hazırlama 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
19 Beyin Fırtınası 8 1 8
22 Proje Hazırlama 1 10 10
23 Proje Sunma 2 30 60
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kurumsal sosyal sorumluluk ve topluma hizmet anlayışının önemi http://www.sosyalsorumluluk.org/kurumsal-sosyal-sorumluluk-kavrami/
2 Topluma Hizmet Uygulamaları için öğrencilerden en az 3 ve en çok 5 kişilik grupları oluşturma, gruplardan proje önerileri için hazırlık yapmalarını isteme
3 Öğrencilerin projeleri için izin yazısının yazılması
4 Topluma Hizmet Uygulamaları projesini geliştirme
5 Proje önerisi sunma
6 Proje hazırlıkları ile ilgili görüş alışverişi
7 Proje hazırlıkları ile ilgili görüş alışverişi
8 Ara sınav
9 Proje hazırlıkları ile ilgili sunum
10 Proje hazırlıkları ile ilgili görüş alışverişi
11 Proje hazırlıkları ile ilgili görüş alışverişi
12 Proje hazırlıkları ile ilgili görüş alışverişi
13 Proje hazırlıkları ile ilgili görüş alışverişi
14 İlgili raporların teslimi ve değerlendirilmesi
15 Grup projelerinin sunumu
16 Genel değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1460559 Sosyal sorumlulukla ile ilgili temel kavramları tanımlar.
2 1460560 İşletmelerin topluma hizmet etmesine ilişkin temel faktörlerin önemini tanımlar
3 1460561 İşletmelerin hangi sosyal sorumluluk faaliyetlerini yerine getirmesi gerektiğini kavrar, bu konuda gerekli görev ve sorumlulukları geliştirir
4 1460562 Sosyal sorumluluk stratejileri tasarlar ve hazırlar
5 1460563 Sosyal sorumluluk kampanyalarının sonuçlarını etkili bir iletişimle hazırlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76055 Halkla ilişkiler disiplininin ve ilişkili olduğu disiplinlerin temel kavramlarını kavrama ve disiplinler arasındaki ilişkileri kurabilme.
2 76056 Halkla ilişkiler ve tanıtım disiplini ile ilgili süreçleri araştırabilme, planlayabilme, uygulayabilme ve denetleyebilme.
3 76064 Kurumsal iletişim, itibar, değer, sosyal sorumluluk, algılama, vb. Kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme.
4 76062 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan Mesleki ve Etik Sorumluluk Bilincine Sahip Olma.
5 76057 Halkla ilişkiler kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilme.
6 76058 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 76065 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 76061 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.
9 76066 Halkla ilişkiler ve ilgili alanlara ilişkin stratejik düşünebilme ve stratejiler oluşturabilme.
10 76063 Ulusal ve uluslararası kültürel ve çağdaş yaklaşımları, sorunları ve olayları takip ederek mesleki görüş ve çözüm önerileri sunabilme.
11 76060 Halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmaları ortamlarına yönelik teknik bilgi, beceri ve deneyim kazanma.
12 76059 Halkla ilişkiler çalışmalarının temel basamaklarına ilişkin araştırma, ölçme-değerlendirme süreçlerini oluşturabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 5 2
2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2
3 4 3 1 2 3 2 4 2 2 4 2 4
4 4 3 2 3 1 4 3 2 4 2 3 1
5 3 3 3 2 4 2 3 2 3 2 1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek