Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HİT425 Sanat Kültür ve Toplum 927003 4 7 4

Dersin Amacı

Derste sanat tarihinden bahsedilecek ve geçmişten günümüze toplum ve insan için belirleyicilik arzeden sanat akımları anlatılacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Filiz Erdoğan Tuğran

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. E.H. Gombrich, Sanatın Bütün Öyküsü, Remzi Kitabevi, 2007.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sanat akımları, kültürel ve toplumsal değişikliklerle eşzamanlı olarak işlenecektir. Ders kapsamında uygarlıkların döngüsünde büyük yer tutan siyasal, toplumsal, ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin sanata etkileri de irdelenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 2 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 16 2 32
34 Okuma 10 1 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı ve sanat kavramı hakkında genel değerlendirme. HİT425-Sanat Kültür ve Toplum (1. Hafta).pptx
2 İnsana ilişkin ilk sanatsal veriler: İlkel sanat (görsel malzeme eşliğinde) HİT425-Sanat Kültür ve Toplum (2. Hafta).pptx
3 Sanat akımları genel çerçeve HİT425-Sanat Kültür ve Toplum (3. Hafta).pptx
4 Klasisizm akımının tarihsel ve kültürel bağlamda incelenmesi HİT425-Sanat Kültür ve Toplum (4. Hafta).pptx
5 Maniyerizm akımının tarihsel ve kültürel bağlamda incelenmesi HİT425-Sanat Kültür ve Toplum (5. Hafta).pptx
6 Rokoko akımının tarihsel ve kültürel bağlamda incelenmesi HİT425-Sanat Kültür ve Toplum (6. Hafta).pptx
7 Neo Klasisizm akımının tarihsel ve kültürel bağlamda incelenmesi HİT425-Sanat Kültür ve Toplum (7. Hafta).pptx
8 Romantizm akımının tarihsel ve kültürel bağlamda incelenmesi HİT425-Sanat Kültür ve Toplum (8. Hafta).pptx
9 Ara Sınav
10 Realizm akımının tarihsel ve kültürel bağlamda incelenmesi HİT425-Sanat Kültür ve Toplum (10. Hafta).pptx
11 Empresyonizm akımının tarihsel ve kültürel bağlamda incelenmesi HİT425-Sanat Kültür ve Toplum (11. Hafta).pptx
12 Fovizm - Dadaizm akımının tarihsel ve kültürel bağlamda incelenmesi HİT425-Sanat Kültür ve Toplum (12. Hafta).pptx
13 Ekspresyonizm akımının tarihsel ve kültürel bağlamda incelenmesi HİT425-Sanat Kültür ve Toplum (13. Hafta).pptx
14 Kübizm - Sürrealizm akımının tarihsel ve kültürel bağlamda incelenmesi HİT425-Sanat Kültür ve Toplum (14. Hafta).pptx
15 PopArt akımı
16 Final sınav

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1236042 Sanat, Kültür, Toplum dersinde sanat akımları incelenir.
2 1236043 Sanat eserleri yapıldıkları dönemin şartlarına göre değerlendirilir.
3 1236045 Sanat eserleri toplumsal ve kültürel olarak ele alınır.
4 1236046 Sanat çevreleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 1236044 Sanat Tarihi açısından bir eserin tanıtımı hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68323 Halkla ilişkiler disiplininin ve ilişkili olduğu disiplinlerin temel kavramlarını kavrama ve disiplinler arasındaki ilişkileri kurabilme.
2 68324 Halkla ilişkiler ve tanıtım disiplini ile ilgili süreçleri araştırabilme, planlayabilme, uygulayabilme ve denetleyebilme.
3 68332 Kurumsal iletişim, itibar, değer, sosyal sorumluluk, algılama, vb. Kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme.
4 68330 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan Mesleki ve Etik Sorumluluk Bilincine Sahip Olma.
5 68325 Halkla ilişkiler kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilme.
6 68326 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68333 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68329 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.
9 68334 Halkla ilişkiler ve ilgili alanlara ilişkin stratejik düşünebilme ve stratejiler oluşturabilme.
10 68331 Ulusal ve uluslararası kültürel ve çağdaş yaklaşımları, sorunları ve olayları takip ederek mesleki görüş ve çözüm önerileri sunabilme.
11 68328 Halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmaları ortamlarına yönelik teknik bilgi, beceri ve deneyim kazanma.
12 68327 Halkla ilişkiler çalışmalarının temel basamaklarına ilişkin araştırma, ölçme-değerlendirme süreçlerini oluşturabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 2
2 2 2 3
3 3 4
4 3
5 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek