Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HİT431 Kültürlerarası İletişim 927003 4 7 4

Dersin Amacı

- Öğrencilerin kültürlerarası iletişim bilgilerini arttırmak. - Öğrencilerin kültürlerarası iletişim duyarlılıklarını ve yeterliliklerini arttırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assoc. Prof. Dr. Onur Bekiroğlu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Asker Kartarı: Farklılıklarla Yaşamak. Kültürlerarası İletişim. Ankara: Ürün Yayınları. 2001 - Asker Kartarı: Kültür İletişim Farklılık. Kültürlerarası İletişimin Kavramsal Dayanakları. İstanbul: İletişim Yayıncılık. 2014. - Laray M. Barna (1998). Stumbling Blocks in Intercultural Communication. Ed: Milton J. Bennett, Basic Concepts of Intercultural Communication Selected Readings. Yarmouth, Maine: Intercultural Press. - Onur Bekiroğlu ve Şükrü Balcı (2014). Kültürlerarası İletişim Duyarlılığının İzlerini Aramak: “İletişim Fakültesi Öğrencileri Örneğinde Bir Araştırma”. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi. - Engin Sarı. Kültürlerarası İletişim: Temeller, Gelimeler, Yaklaşımlar. folklor/edebiyat, 2004/3, sayı: 39. - Nilgün Tutal Cheviron. Küreselleşme İletişim ve Kültürlerarasılık. İstanbul: Kırmızı Yayınları. 2006.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

- Kültürlerarası iletişim kavramı - Kültürlerarası iletişimin tarihi - Kültürlerarası iletişim etkileyen bariyerler - Kültürlerarası iletişim kuramları - Kültürlerarası iletişimi önemli kılan gelişmeler - Kültürlerarası iletişim duyarlılığı ve yeterliliği

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 1 20 1
28 Makale Kritik Etme 1 10 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 1
34 Okuma 1 10 1
2 Final Sınavı 1 60 1
39 Rapor Sunma 1 30 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 10 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 1 10 10
10 Tartışma 1 5 5
21 Rapor Sunma 1 5 5
28 Makale Kritik Etme 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kültürlerarası iletişim kavramı ve olgusu Kültürlerarası İletişim 1. Hafta.docx
2 Kültürlerarası iletişimin tarihi Kültürlerarası İletişim 2. Hafta.docx
3 Kültürlerarası iletişimi gerekli kılan gelişmeler Kültürlerarası İletişim 3. Hafta.docx
4 Kültürlerarası iletişim etkileyen bariyerler Kültürlerarası İletişim 4. Hafta.docx
5 Kültürlerarası iletişim etkileyen bariyerler Kültürlerarası İletişim 5. Hafta.docx
6 Kültürlerarası iletişim etkileyen bariyerler Kültürlerarası İletişim 6. Hafta.docx
7 Kültürlerarası iletişim kuramları Kültürlerarası İletişim 7. Hafta.docx
8 Kültürlerarası iletişim kuramları Kültürlerarası İletişim 8. Hafta.docx
9 Vize
10 Kültürlerarası iletişim kuramları Kültürlerarası İletişim 10. Hafta.docx
11 Kültürlerarası iletişim duyarlılığı ve ölçekleri Kültürlerarası iletişim yeterliliği KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM DUYARLILIĞIN İZLERİNİ ARAMAK. TÜRKİYAT.pdf
12 Medya ve kültürlerarası iletişim Medya ve çeşitlilik kılavuzu
13 Öğrenci sunumları Var
14 Öğrenci sunumları Var
15 Öğrenci sunumları Var
16 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1232437 Kültürlerarası iletişim kavramını tanımlar.
2 1232438 Kültürlerarası iletişimin önündeki engelleri sınıflandırır.
3 1232439 Kültürlerarası iletişim kuramlarını açıklar.
4 1232440 Kültürlerarası duyarlılığı ve yeteneği geliştirir.
5 1232441 Kültürlerarası iletişim farklılıklarını analiz eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68323 Halkla ilişkiler disiplininin ve ilişkili olduğu disiplinlerin temel kavramlarını kavrama ve disiplinler arasındaki ilişkileri kurabilme.
2 68324 Halkla ilişkiler ve tanıtım disiplini ile ilgili süreçleri araştırabilme, planlayabilme, uygulayabilme ve denetleyebilme.
3 68332 Kurumsal iletişim, itibar, değer, sosyal sorumluluk, algılama, vb. Kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme.
4 68330 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan Mesleki ve Etik Sorumluluk Bilincine Sahip Olma.
5 68325 Halkla ilişkiler kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilme.
6 68326 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68333 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68329 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.
9 68334 Halkla ilişkiler ve ilgili alanlara ilişkin stratejik düşünebilme ve stratejiler oluşturabilme.
10 68331 Ulusal ve uluslararası kültürel ve çağdaş yaklaşımları, sorunları ve olayları takip ederek mesleki görüş ve çözüm önerileri sunabilme.
11 68328 Halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmaları ortamlarına yönelik teknik bilgi, beceri ve deneyim kazanma.
12 68327 Halkla ilişkiler çalışmalarının temel basamaklarına ilişkin araştırma, ölçme-değerlendirme süreçlerini oluşturabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 4
2 3 2 4
3 3 2 4
4 3 4 5
5 3 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek