Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HİT433 İkna Psikolojisi ve Kişilerarası İletişim 927003 4 7 4

Dersin Amacı

Kişilerarası iletişimin temel kavramlarını aktararak öğrencilerin kişilerarası iletişim konusunda temel bilgileri edinmesini sağlamak, sözlü ve sözsüz iletişim becerilerini geliştirmelerini sağlamak, ikna ve kişilerarası iletişim arasındaki ilişkiyi kavramalarını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Burcu ALTIPARMAK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kişilerarası İletişim, Peter Hartley, İmge Yayınları İletişim Becerileri, Demet Gürüz, Ayşen Temel Eğinli, Nobel Yayınları Güncel makaleler

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kişilerarası iletişim, kişilerarası iletişimi etkileyen toplumsal ve psikolojik faktörler, ikna kavramı, temel ikna modelleri üzerinde durulacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
10 Tartışma 5 10 50
29 Bireysel Çalışma 3 10 30
34 Okuma 4 5 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Derse giriş, dersin işlenişi ile ilgili genel bilgi ve kaynakların önerilmesi. Anlatım
2 İletişimin amacı ve öneminin aktarılması, iletişim türleri, iletişimin Unsurları, iletişim süreci bilgisinin verilmesi. Anlatım
3 Kişilerarası iletişim kavramı ve yaklaşımlarının tanımlanması. Anlatım
4 Kişilerarası iletişim süreci ve becerileri Anlatım
5 Kişilerarası iletişimi etkileyen toplumsal faktörler Anlatım
6 Kişilerarası iletişimi etkileyen sosyo-demografik faktörler Anlatım
7 Kişilerarası iletişimde çatışma ve empati Anlatım
8 Arasınav Yazılı
9 Tutum, algı, imaj ve izlenim yönetimi Anlatım
10 İkna kavramı, kavramın gelişimi ve kapsamı Anlatım
11 ikna modelleri ve temel ikna yaklaşımları Anlatım
12 İkna ve kaynak, ikna ve mesaj, ikna ve hedef Anlatım
13 Etkili dinleme, konuşma, etkili iletişim ve ikna Anlatım
14 Örnek olay incelemeleri Anlatım
15 Örnek olay incelemeleri Anlatım
16 Final Sınavı Yazılı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1233403 Kişilerarası iletişimi tanımlamak.
2 1233404 Kişilerarası iletişimin temel unsurlarını açıklamak.
3 1233405 Algı, empati ve tutum gibi kavramları kişilerarası iletişim bağlamında tartışmak.
4 1233406 İletişim becerilerini günlük hayatta ve iş yaşantısında kullanmak.
5 1233407 Kaynağın, iletinin ve hedef kitlenin etkili bir iletişim açısından önemini analiz etmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68323 Halkla ilişkiler disiplininin ve ilişkili olduğu disiplinlerin temel kavramlarını kavrama ve disiplinler arasındaki ilişkileri kurabilme.
2 68324 Halkla ilişkiler ve tanıtım disiplini ile ilgili süreçleri araştırabilme, planlayabilme, uygulayabilme ve denetleyebilme.
3 68332 Kurumsal iletişim, itibar, değer, sosyal sorumluluk, algılama, vb. Kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme.
4 68330 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan Mesleki ve Etik Sorumluluk Bilincine Sahip Olma.
5 68325 Halkla ilişkiler kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilme.
6 68326 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68333 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68329 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.
9 68334 Halkla ilişkiler ve ilgili alanlara ilişkin stratejik düşünebilme ve stratejiler oluşturabilme.
10 68331 Ulusal ve uluslararası kültürel ve çağdaş yaklaşımları, sorunları ve olayları takip ederek mesleki görüş ve çözüm önerileri sunabilme.
11 68328 Halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmaları ortamlarına yönelik teknik bilgi, beceri ve deneyim kazanma.
12 68327 Halkla ilişkiler çalışmalarının temel basamaklarına ilişkin araştırma, ölçme-değerlendirme süreçlerini oluşturabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3
2 3 4 3
3 4 3 4 3 3
4 4 4 3 4 3 4
5 4 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek