Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HİT429 Sağlık İletişimi 927003 4 7 4

Dersin Amacı

Dersin amacı, birer hizmet sektörü olan sağlık kurumlarında uygulanacak halkla ilişkiler hakkında teorik ve uygulama düzeyinde bilgi birikimini sağlamaktır. Bu amaçla kendine özgü nitelikleri olan sağlık kuruluşlarında yapılacak halkla ilişkilerin, uygulanma biçim ve yöntemlerinin teorik ve uygulamalı olarak öğretilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca verilen teorik bilgilerin, güncel kampanyalarla örneklendirilmesi yoluyla daha somut olarak kavratılması da amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Emine CENG

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çınarlı, İnci, (2008), Sağlık İletişimi ve Medya, Ankara: Nobel Okay, Ayla, (2009), Sağlık İletişimi, İstanbul: MediaCat Tabak, Ruhi Selçuk, (1999), Sağlık İletişimi, İstanbul: Literatür Özdemir, Gamze Yücesan, Özdemir, Ali Murat, (2006), “Medya ve Sağlık: Patolojik Bir İlişki”, Toplum ve Hekim, Ocak-Şubat, cilt 21, sayı 1, s.32-38.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Derste şu konu başlıkları incelenmektedir: sağlık iletişimin tanımı, disiplinler arası bir alan olarak sağlık iletişiminin özellikleri, sağlık iletişimi alanındaki başlıca kuram ve modeller, sağlık iletişimi kampanya süreci, risk iletişimi ve medyada savunuculuk, sağlık okuryazarlığı ve eleştirel sağlık iletişimi, medya ve sağlık, sağlık iletişimi ve etik ve sağlık iletişiminde kişiler arası iletişim perspektifi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
5 Derse Katılım 5 10 1
28 Makale Kritik Etme 3 10 1
34 Okuma 3 10 1
2 Final Sınavı 1 80 1
39 Rapor Sunma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 8 2 16
17 Alan Çalışması 1 15 15
18 Örnek Vaka İncelemesi 6 5 30
20 Rapor Hazırlama 1 20 20
21 Rapor Sunma 1 2 2
34 Okuma 3 5 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sağlık İletişimine Giriş, Sağlık iletişimi nedir? 1. Hafta.pptx
2 Disiplinlerarası Bir Alan Olarak Sağlık İletişimi 2. Hafta.pptx
3 Sağlık İletişiminde Kullanılan Yöntemler 3. Hafta.pptx
4 Sağlık İletişiminde Kullanılan Yöntemler 4. Hafta.pptx
5 Sağlık İletişiminde Hedef Kitle 5. Hafta.pptx
6 Sağlık Alanında Davranış Değişikliği Oluşturmak 6. Hafta.pptx
7 Ara Sınav
8 Sağlık İletişimi ve Kampanya Süreci Öncesi 8. Hafta.pptx
9 Sağlık İletişimi ve Kampanya Süreci 9. Hafta.pptx
10 Sağlık İletişimi ve Kampanya Süreci 10. Hafta.pptx
11 Sağlık İletişimi ve Medya 11. Hafta.pptx
12 Eleştirel Sağlık İletişimi 12. Hafta.pptx
13 Eleştirel Sağlık İletişimi 13. Hafta.pptx
14 Öğrenci Sunumu- Kampanya Uygulaması Var
15 Öğrenci Sunumu- Kampanya Uygulaması Var
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1260202 Sağlık kuruluşlarında halkla ilişkilerle ilgili teorik bilgi birikimine sahip olur.
2 1260203 Sağlık kuruluşlarında halkla ilişkiler görevini planlayıp yürütebilir.
3 1260204 Sağlık kuruluşlarında medya ile ilişkileri bilir.
4 1260205 Sağlık kuruluşlarında grup çalışmalarının önemini bilir.
5 1260206 Sağlık kuruluşlarının hedef kitle analizini yapabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68323 Halkla ilişkiler disiplininin ve ilişkili olduğu disiplinlerin temel kavramlarını kavrama ve disiplinler arasındaki ilişkileri kurabilme.
2 68324 Halkla ilişkiler ve tanıtım disiplini ile ilgili süreçleri araştırabilme, planlayabilme, uygulayabilme ve denetleyebilme.
3 68332 Kurumsal iletişim, itibar, değer, sosyal sorumluluk, algılama, vb. Kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme.
4 68330 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan Mesleki ve Etik Sorumluluk Bilincine Sahip Olma.
5 68325 Halkla ilişkiler kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilme.
6 68326 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68333 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68329 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.
9 68334 Halkla ilişkiler ve ilgili alanlara ilişkin stratejik düşünebilme ve stratejiler oluşturabilme.
10 68331 Ulusal ve uluslararası kültürel ve çağdaş yaklaşımları, sorunları ve olayları takip ederek mesleki görüş ve çözüm önerileri sunabilme.
11 68328 Halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmaları ortamlarına yönelik teknik bilgi, beceri ve deneyim kazanma.
12 68327 Halkla ilişkiler çalışmalarının temel basamaklarına ilişkin araştırma, ölçme-değerlendirme süreçlerini oluşturabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4
2 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4
5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek