Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HİT404 Pazarlama Teknolojileri ve Mobil Uygulamalar 927001 4 8 3

Dersin Amacı

Dersin amacı, öğrencilerin yeni iletişim teknolojileri kapsamında pazarlama iletişimi alanındaki gelişmeleri, yeni yöntem ve stratejileri öğrenmelerini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. M. Nur ERDEM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Olgu Şengül, Dijital Pazarlama, Cinius, 2017 - Damian Ryan, Dijital Pazarlama, İş Bankası Kültür Yayınları, 2016 - Philip Kotler, Pazarlama 3.0, Optimizt, 2011 - Kahraman Arslan ve Pınar Arslan, Mobil Pazarlama, Papatya Yayıncılık, 2012

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersin içeriği, yeni iletişim teknolojilerinin pazarlama iletişimi alanındaki yansımalarını, yeni yöntem ve stratejileri, dijital kampanya planlama ve uygulamasını içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
34 Okuma 4 8 32

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin kapsamı, içeriği ve işlenişi hakkında genel bilgilendirme
2 Pazarlama kavramı, kapsamı, pazarlamanın evrimi
3 Yeni iletişim teknolojileri ve pazarlama terminolojisi
4 Pazarlama 3.0 kavramı ve kapsamı
5 Yeni iletişim teknolojileri bağlamında pazarlama karmasının değişimi
6 Dijital pazarlama yaklaşımları
7 Dijital pazarlama yaklaşımları
8 Arasınav
9 Mobil pazarlama kavramı ve yeni stratejiler
10 Mobil pazarlamada ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma
11 Mobil reklamlar
12 Mobil pazarlama kampanyaları
13 Mobil pazarlama ve geleneksel pazarlama etkileşimi
14 Pazarlama teknolojileri ve mobil uygulamalar kapsamında Dünyadan örnekler
15 Pazarlama teknolojileri ve mobil uygulamalar kapsamında Türkiye'den örnekler
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1221917 Pazarlama teknolojilerinin temel kavramlarını bilir
2 1221923 Pazarlamanın geçirdiği değişim sürecini ve nedenleri bilir
3 1221925 Pazarlamada kullanılan yeni araç ve yöntemleri bilir ve kullanır
4 1221963 Mobil pazarlama araç , yöntem ve stratejilerini bilir
5 1221964 Mobil pazarlama kampanyası planlar ve uygular

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68323 Halkla ilişkiler disiplininin ve ilişkili olduğu disiplinlerin temel kavramlarını kavrama ve disiplinler arasındaki ilişkileri kurabilme.
2 68324 Halkla ilişkiler ve tanıtım disiplini ile ilgili süreçleri araştırabilme, planlayabilme, uygulayabilme ve denetleyebilme.
3 68332 Kurumsal iletişim, itibar, değer, sosyal sorumluluk, algılama, vb. Kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme.
4 68330 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan Mesleki ve Etik Sorumluluk Bilincine Sahip Olma.
5 68325 Halkla ilişkiler kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilme.
6 68326 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68333 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68329 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.
9 68334 Halkla ilişkiler ve ilgili alanlara ilişkin stratejik düşünebilme ve stratejiler oluşturabilme.
10 68331 Ulusal ve uluslararası kültürel ve çağdaş yaklaşımları, sorunları ve olayları takip ederek mesleki görüş ve çözüm önerileri sunabilme.
11 68328 Halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmaları ortamlarına yönelik teknik bilgi, beceri ve deneyim kazanma.
12 68327 Halkla ilişkiler çalışmalarının temel basamaklarına ilişkin araştırma, ölçme-değerlendirme süreçlerini oluşturabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 4 4
3 4 3 3 5 5 4 4
4 4 3 5 5 5
5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek