Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HİT406 İleri Düzey Halkla İlişkileri Uygulamaları 927001 4 8 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, halkla ilişkilerde proje düzenlemenin önemini vurgulayarak, öğrencileri halkla ilişkiler proje yöneticisi olarak sektöre hazırlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Burcu ALTIPARMAK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Nilay Yurdakul Başok, Gül Coşkun, Teoriden Pratiğe Halkla İlişkiler Projeleri: Ödüllü Örnek Uygulamalar, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2008. A. Bülend Göksel, Nilay Başok Yurdakul, Temel Halkla İlişkiler Bilgileri, Ege Üniversitesi Basımevi, 2002. Ceyda Aydede, Teorik ve Uygulamalı Halkla İlişkiler Kampanyaları, MediaCat

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders kapsamında halkla ilişkiler uygulamalarının gelişimi, proje oluşturma süreçleri, örnek uygulamalar ele alınacak. Uygulamalı olarak halkla ilişkiler sürecinin dört aşamasını içeren projeler üretilecek.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
22 Proje Hazırlama 1 40 1
38 Rapor Hazırlama 1 40 1
41 Proje Sunma 0 60 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 2 4 8
12 Takım/Grup Çalışması 2 3 6
18 Örnek Vaka İncelemesi 1 4 4
20 Rapor Hazırlama 1 4 4
21 Rapor Sunma 1 1 1
22 Proje Hazırlama 2 4 8
23 Proje Sunma 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 4 4 16
34 Okuma 5 4 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı, kaynak önerileri ve genel giriş, uygulama gruplarının oluşturulması. ileri düzey halkla ilişkiler 1.pptx
2 Halkla ilişkiler, halkla ilişkilerin gelişimi ve halkla ilişkiler süreci ileri düzey halkla ilişkiler 2.pptx
3 Halkla ilişkiler uygulamalarında araştırma ileri düzey halkla ilişkiler 3.pptx
4 Halkla ilişkiler uygulamalarında planlama ileri düzey halkla ilişkiler 4.pptx
5 Halkla ilişkiler uygulamalarında uygulama ileri düzey halkla ilişkiler 5.pptx
6 Halkla ilişkiler uygulamalarında değerlendirme https://dergipark.org.tr/en/pub/atauniiibd/issue/2688/35328
7 Halkla ilişkiler ve hedef kitle https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/844396
8 Arasınav https://dergipark.org.tr/en/pub/josc/issue/19017/200690
9 Halkla ilişkiler alanındaki ulusal yarışmalar
10 Örnek proje analizi
11 Örnek proje analizi
12 Öğrenci sunumları
13 Öğrenci sunumları
14 Öğrenci sunumları
15 Öğrenci sunumları
16 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1236311 Proje kavramını tanımlar ve halkla ilişkiler alanı ile ilişkilendirir.
2 1236312 Halkla ilişkiler sürecinin tüm aşamalarını uygular.
3 1236313 Halkla ilişkiler sürecini tanımlar, yönetir ve analiz eder.
4 1236314 Halkla İlişkiler projelerinde araştırma ve ölçümleme tekniklerini kullanır.
5 1236315 Proje sürecini sosyal bilimlerde araştırma ile ilişkilendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68323 Halkla ilişkiler disiplininin ve ilişkili olduğu disiplinlerin temel kavramlarını kavrama ve disiplinler arasındaki ilişkileri kurabilme.
2 68324 Halkla ilişkiler ve tanıtım disiplini ile ilgili süreçleri araştırabilme, planlayabilme, uygulayabilme ve denetleyebilme.
3 68332 Kurumsal iletişim, itibar, değer, sosyal sorumluluk, algılama, vb. Kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme.
4 68330 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan Mesleki ve Etik Sorumluluk Bilincine Sahip Olma.
5 68325 Halkla ilişkiler kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilme.
6 68326 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68333 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68329 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.
9 68334 Halkla ilişkiler ve ilgili alanlara ilişkin stratejik düşünebilme ve stratejiler oluşturabilme.
10 68331 Ulusal ve uluslararası kültürel ve çağdaş yaklaşımları, sorunları ve olayları takip ederek mesleki görüş ve çözüm önerileri sunabilme.
11 68328 Halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmaları ortamlarına yönelik teknik bilgi, beceri ve deneyim kazanma.
12 68327 Halkla ilişkiler çalışmalarının temel basamaklarına ilişkin araştırma, ölçme-değerlendirme süreçlerini oluşturabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 5 3 4 5 5
2 5 3 3 4 5
3 5 3 5 4 3 3 5
4 5 3 4 5
5 4 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek