Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HİT422 Kurumiçi İletişim ve İşgören Psikolojisi 927003 4 8 4

Dersin Amacı

Kurum içi halkla ilişkiler uygulama sürecindeki görev ve sorumlulukların aktarılarak etkin bir kurum içi halkla ilişkiler yönetiminin gerçekleştirilmesine yönelik bilgi ve beceri kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. Emine Ceng

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Terrence E. Deal, (2001),Kurumiçi Halkla İlişkiler Kutlamalar, Ritüeller, Törenler, Ödüller, Mediacat Kitapları, İstanbul. Erol, E., (2000), Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul. Solmaz, B., (2011), Kurumsal İletişim Yönetimi, Tablet Yayınları,Konya.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kurum içi halkla ilişkiler uygulamaları. İnsan kaynakları yönetimi ve kurum içi halkla ilişkiler bağlantısı. Kurum içi halkla ilişkilerde kullanılan iletişim araçları. Kurum içi halkla ilişkilerde moral ve motivasyon kavramı; motivasyonu arttıran yöntemler; kurum kültürü, kurum içi halkla ilişkiler, motivasyon ve performans bağlantısı; etkili takım çalışması ve uygulamaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
18 Örnek Vaka İncelemesi 1 25 1
28 Makale Kritik Etme 1 25 1
2 Final Sınavı 1 50 1
38 Rapor Hazırlama 1 25 1
39 Rapor Sunma 1 25 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
18 Örnek Vaka İncelemesi 1 20 20
20 Rapor Hazırlama 1 25 25
21 Rapor Sunma 1 25 25
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Derse giriş, dersin işlenişi ile ilgili genel bilgi ve kaynakların önerilmesi. 1. Hafta.pptx
2 Örgütsel İletişim ve Süreci, Boyutları 2. Hafta.pptx
3 İşgören Motivasyonu ve Örgütsel Bağlılık Örgütsel İletişim Kurma ve İletişim Engelleri.pdf
Örgütsel Bağlılık ve İşgören Performansı.pdf
4 Örgütsel Sinizm ve Etkileri - Sinizm ve Mobbing İlişkisi Sinizm Nedir.docx
Mobbing, Örgütsel Sessizlik, Örgütsel Sinizim..pdf
5 Hemşehrilik ve Çalışma Hayatına Etkileri, İşverenler ve İşgörenler Üzerinde Etkileri. Hemşehrilik ve Kültürlerarasılık. Hemşehrilik ve Aidiyet.pdf
6 İşgören Yabancılaşması ve Etkileri - Duygusal Emek ve Yabancılaşma. İşgören Yabancılaşması.pdf
Yabancılaşma Nedir.pdf
7 Ara Sınav
8 'Prekarya' Kavramsal ve Olgusal Sorunlar ve Etkileri -Güvencesiz Çalışma/İstihdam, Tatminsizlik. Prekarya Tartışmaları.pdf
Yeni Krizler Çağı Çaşılmanın İflası ve Prekarya.pdf
9 Kurum İçi İletişimde Oyunlaştırma- Yeni İletişim Teknolojilerinin Kullanımı. Kurum İçi İletişim ve Oyunlaştırma Strateji.pdf
10 "İfşa Etme- Sorun Bildirme" (Whistblowing) ve Örgütsel Vatandaşlık, Örgütsel Adalet. Örgütiçi Sorun Bildirme.doc
11 Kurum İçi İletişimde Sosyal Paylaşım Ağları Kullanımı İşverenler ve İşgörenler Açısından Etkileri Kurum içi iletişim ve yeni iletişim teknolojileri kullanımı.pdf
12 Kurum İçi İletişimde Farklılıkların Yönetimi. Kültürel Farklılıkların Yönetimi.pdf
13 Kurum İçi İletişimde Değer Yaratma İşgörenlerin İçsel İletişimi ve Verimlilik.pdf
14 Kurum içi iletişimde Duygu Yönetimi. İşgörenlerin Duygu Yönetimi.pdf
15 İş Yaşamında Toplumsal Cinsiyetin Etkisi. İş Yaşamında Toplumsal Cinsiyetin Etkisi.pdf
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1233158 Kurum içi iletişime ilişkin iç ve dış süreçleri, kavramları ve modelleri tanımlar, birbirleriyle ilişkilendirir.
2 1233159 Kurum ve örgüt tanımlarını, özelliklerini ve çeşitlerini bilir.
3 1233160 Kurumsal iletişim sorunlarını tanımlar, analiz eder ve çözümler önerebilir.
4 1233161 Kurumsal iletişimde kullanılan araçları tanımlayıp yönetebilir.
5 1233162 Kurumsal iletişimde yazılı, sözlü ve sözsüz iletişim becerilerini kullanıp yönetebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68323 Halkla ilişkiler disiplininin ve ilişkili olduğu disiplinlerin temel kavramlarını kavrama ve disiplinler arasındaki ilişkileri kurabilme.
2 68324 Halkla ilişkiler ve tanıtım disiplini ile ilgili süreçleri araştırabilme, planlayabilme, uygulayabilme ve denetleyebilme.
3 68332 Kurumsal iletişim, itibar, değer, sosyal sorumluluk, algılama, vb. Kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme.
4 68330 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan Mesleki ve Etik Sorumluluk Bilincine Sahip Olma.
5 68325 Halkla ilişkiler kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilme.
6 68326 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68333 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68329 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.
9 68334 Halkla ilişkiler ve ilgili alanlara ilişkin stratejik düşünebilme ve stratejiler oluşturabilme.
10 68331 Ulusal ve uluslararası kültürel ve çağdaş yaklaşımları, sorunları ve olayları takip ederek mesleki görüş ve çözüm önerileri sunabilme.
11 68328 Halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmaları ortamlarına yönelik teknik bilgi, beceri ve deneyim kazanma.
12 68327 Halkla ilişkiler çalışmalarının temel basamaklarına ilişkin araştırma, ölçme-değerlendirme süreçlerini oluşturabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1
2 4
3 4
4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek