Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HİT424 İletişim Psikolojisi 927003 4 8 4

Dersin Amacı

Ders, medya-insan etkileşiminin kavramsal ve tartışmalı boyutlarına ilişkin konu ve sorunları değerlendirmeyi amaçlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Nursel BOLAT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders, kitle iletişiminin kurumsal ve içerik yapısının, ekonomik, politik ve kültürel çevrelerden kaynaklanan etkenlerle birlikte çözümlenmesini esas alır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28
34 Okuma 11 2 22

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Psiko-sosyal etkileşimin kavramsal temelleri. İletişimPsikolojisi- Ders1.pptx
2 Medya-insan ilişkisinin üç ana boyutu: izleyici, içerik, kurumsal yapı. İletişimPsikolojisi- Ders 2.pptx
3 Medya ve kültürel yapı, medya kültürü, postmodern medya kültürü ve kültür endüstrileri. İletişim Psikolojisi - Ders 3.pptx
4 Medya-psikoloji, medya-popüler kültür ilişkisi. İletişim Psikolojisi - Ders 4.pptx
5 Medya ve küreselleşme bağlamında bağımsız medya hareketleri. İletişim Psikolojisi - Ders 5.pptx
6 Alternatif medya: Yerel, sivil toplum medyalarının sunduğu olanaklar. İletişim Psikolojisi - Ders 6.pptx
7 Medya-görsel kültür, medya-özel yaşam ve mahremiyetin medyatik sınırları. İletişim Psikolojisi - Ders 7.pptx
8 Tüketim, boş zaman ve medyada içerik tüketiminin yansıdığı toplumsal alanlar. İletişim Psikolojisi - Ders 8.pptx
9 Vize Sınavı.
10 Enformasyon toplumu paradigması. İletişim Psikolojisi - Ders 9.pptx
11 Yeni medya olgusu. İletişim Psikolojisi - Ders 10.pptx
12 Medya-insan psikoloji ilişkisi ve medyatik kamusal alanlar. İletişim Psikolojisi - Ders 11.pptx
13 Gözetim toplumu olgusu ve geleceğin iletişim distopiaları. İletişim Psikolojisi - Ders 12.pptx
14 Medya-ideoloji ilişkisinin medya metinleri üzerinden tartışılması. İletişim Psikolojisi - Ders 13.pptx
15 Genel değerlendirme. İletişim Psikolojisi - Ders 14.pptx
16 Yarıyıl Sonu Sınavı.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1461115 Psiko-sosyal etkileşimin kavramsal temellerini tanır.
2 1461116 Medya-izleyici, medya-içerik, medya-kurumsal yapı ve insan psikolojisi ilişkisinin genel çerçevesini kavrar.
3 1461117 Kitle iletişim sürecinin siyasal, kültürel, toplumsal ve psikolojik etki ve yansımalarını değerlendirir.
4 1461118 Medya-insan davranışı ilişkisinin çok yönlü boyutlarını tartışma ve analiz etme yetisine sahip olur.
5 1461119 Medyanın toplumsal ve psikolojik gerçekliği biçimlendirme konusunda üstlendiği işlevleri tanımlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76055 Halkla ilişkiler disiplininin ve ilişkili olduğu disiplinlerin temel kavramlarını kavrama ve disiplinler arasındaki ilişkileri kurabilme.
2 76056 Halkla ilişkiler ve tanıtım disiplini ile ilgili süreçleri araştırabilme, planlayabilme, uygulayabilme ve denetleyebilme.
3 76064 Kurumsal iletişim, itibar, değer, sosyal sorumluluk, algılama, vb. Kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme.
4 76062 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan Mesleki ve Etik Sorumluluk Bilincine Sahip Olma.
5 76057 Halkla ilişkiler kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilme.
6 76058 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 76065 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 76061 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.
9 76066 Halkla ilişkiler ve ilgili alanlara ilişkin stratejik düşünebilme ve stratejiler oluşturabilme.
10 76063 Ulusal ve uluslararası kültürel ve çağdaş yaklaşımları, sorunları ve olayları takip ederek mesleki görüş ve çözüm önerileri sunabilme.
11 76060 Halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmaları ortamlarına yönelik teknik bilgi, beceri ve deneyim kazanma.
12 76059 Halkla ilişkiler çalışmalarının temel basamaklarına ilişkin araştırma, ölçme-değerlendirme süreçlerini oluşturabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 3 2 2
2 3 2 3
3 3 3
4
5 2 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek