Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HİT424 İletişim Psikolojisi 927003 4 8 4

Dersin Amacı

Ders, medya-insan etkileşiminin kavramsal ve tartışmalı boyutlarına ilişkin konu ve sorunları değerlendirmeyi amaçlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Nursel BOLAT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders, kitle iletişiminin kurumsal ve içerik yapısının, ekonomik, politik ve kültürel çevrelerden kaynaklanan etkenlerle birlikte çözümlenmesini esas alır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28
34 Okuma 11 2 22

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Psiko-sosyal etkileşimin kavramsal temelleri.
2 Medya-insan ilişkisinin üç ana boyutu: izleyici, içerik, kurumsal yapı.
3 Medya ve kültürel yapı, medya kültürü, postmodern medya kültürü ve kültür endüstrileri.
4 Medya-psikoloji, medya-popüler kültür ilişkisi.
5 Medya ve küreselleşme bağlamında bağımsız medya hareketleri.
6 Alternatif medya: Yerel, sivil toplum medyalarının sunduğu olanaklar.
7 Medya-görsel kültür, medya-özel yaşam ve mahremiyetin medyatik sınırları.
8 Tüketim, boş zaman ve medyada içerik tüketiminin yansıdığı toplumsal alanlar.
9 Vize Sınavı.
10 Enformasyon toplumu paradigması.
11 Yeni medya olgusu.
12 Medya-insan psikoloji ilişkisi ve medyatik kamusal alanlar.
13 Gözetim toplumu olgusu ve geleceğin iletişim distopiaları.
14 Medya-ideoloji ilişkisinin medya metinleri üzerinden tartışılması.
15 Genel değerlendirme.
16 Yarıyıl Sonu Sınavı.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1236716 Psiko-sosyal etkileşimin kavramsal temellerini tanır.
2 1236717 Medya-izleyici, medya-içerik, medya-kurumsal yapı ve insan psikolojisi ilişkisinin genel çerçevesini kavrar.
3 1236718 Kitle iletişim sürecinin siyasal, kültürel, toplumsal ve psikolojik etki ve yansımalarını değerlendirir.
4 1236719 Medya-insan davranışı ilişkisinin çok yönlü boyutlarını tartışma ve analiz etme yetisine sahip olur.
5 1236720 Medyanın toplumsal ve psikolojik gerçekliği biçimlendirme konusunda üstlendiği işlevleri tanımlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68323 Halkla ilişkiler disiplininin ve ilişkili olduğu disiplinlerin temel kavramlarını kavrama ve disiplinler arasındaki ilişkileri kurabilme.
2 68324 Halkla ilişkiler ve tanıtım disiplini ile ilgili süreçleri araştırabilme, planlayabilme, uygulayabilme ve denetleyebilme.
3 68332 Kurumsal iletişim, itibar, değer, sosyal sorumluluk, algılama, vb. Kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme.
4 68330 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan Mesleki ve Etik Sorumluluk Bilincine Sahip Olma.
5 68325 Halkla ilişkiler kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilme.
6 68326 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68333 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68329 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.
9 68334 Halkla ilişkiler ve ilgili alanlara ilişkin stratejik düşünebilme ve stratejiler oluşturabilme.
10 68331 Ulusal ve uluslararası kültürel ve çağdaş yaklaşımları, sorunları ve olayları takip ederek mesleki görüş ve çözüm önerileri sunabilme.
11 68328 Halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmaları ortamlarına yönelik teknik bilgi, beceri ve deneyim kazanma.
12 68327 Halkla ilişkiler çalışmalarının temel basamaklarına ilişkin araştırma, ölçme-değerlendirme süreçlerini oluşturabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 3 2 2
2 3 2 3
3 3 3
4
5 2 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek