Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HİT426 Halkla İlişkilerde Yeni Yaklaşımlar 927003 4 8 4

Dersin Amacı

Halkla ilişkilerin toplumsal süreçlerle birlikte değişen bir disiplin olduğunu anlatarak halkla ilişkiler alanındaki güncel gelişmeleri ve yeni yaklaşımları ele almak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr.Üyesi Burcu ALTIPARMAK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bozkurt Hale, 2014, Halkla İlişkilerde Yeni Yaklaşımlar, Paradigma Akademi Yayınları, İstanbul. Baytekin Pelin, 2015, Halkla İlişkiler Perspektifinden Güncel Pazarlama Yaklaşımları, Nobel Yayıncılık, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Halkla ilişkiler kavramını ve alanını etkileyen toplumsal gelişmeler bu ders kavramında tartışılacaktır. TKY, İtibar yönetimi, sosyal medya ve halkla ilişkiler, halkla ilişkilerde etik boyut gibi konular işlenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 10 4 40
34 Okuma 10 3 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Derse giriş, dersin işlenişi ile ilgili genel bilgi ve kaynakların önerilmesi. halkla ilişkilerde yeni yaklaşımlar 1.pptx
2 Küreselleşme ve uluslararası halkla ilişkiler halkla ilişkilerde yeni yaklaşımlar 2.pptx
3 İmaj, itibar yönetimi ve halkla ilişkiler halkla ilişkilerde yeni yaklaşımlar 3.pptx
4 Değişen hedef kitle ve halkla ilişkiler halkla ilişkilerde yeni yaklaşımlar 4.pptx
5 Sosyal sorumluluk, kurumsal sosyal sorumluluk halkla ilişkilerde yeni yaklaşımlar 5.pptx
6 TKY ve halkla ilişkiler halkla ilişkilerde yeni yaklaşımlar 6.pptx
7 İnternet toplumu yerel yönetimlerde halkla ilişkiler.pdf
8 Arasınav halkla ilişkilerde internet.pdf
9 Sosyal medya ve dijital halkla ilişkiler
10 Yeşil pazarlama, yeşil reklam ve halkla ilişkiler
11 Güncel pazarlama yaklaşımları ve halkla ilişkiler
12 Halkla ilişkiler ve etik
13 Yerel yönetimlerde halkla ilişkiler
14 Halkla ilişkilerin geleceği
15 Genel tekrar
16 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1236225 Halkla ilişkiler ile toplumsal olaylar arasında ilişkiyi analiz eder.
2 1236226 Halkla ilişkiler alanında yaşanan gelişmeleri tartışır.
3 1236227 Toplumsal süreçlerle halkla ilişkiler disiplini arasında ilişkiyi analiz eder.
4 1236228 Halkla ilişkilerdeki yeni yaklaşımları takip eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68323 Halkla ilişkiler disiplininin ve ilişkili olduğu disiplinlerin temel kavramlarını kavrama ve disiplinler arasındaki ilişkileri kurabilme.
2 68324 Halkla ilişkiler ve tanıtım disiplini ile ilgili süreçleri araştırabilme, planlayabilme, uygulayabilme ve denetleyebilme.
3 68332 Kurumsal iletişim, itibar, değer, sosyal sorumluluk, algılama, vb. Kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme.
4 68330 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan Mesleki ve Etik Sorumluluk Bilincine Sahip Olma.
5 68325 Halkla ilişkiler kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilme.
6 68326 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68333 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68329 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.
9 68334 Halkla ilişkiler ve ilgili alanlara ilişkin stratejik düşünebilme ve stratejiler oluşturabilme.
10 68331 Ulusal ve uluslararası kültürel ve çağdaş yaklaşımları, sorunları ve olayları takip ederek mesleki görüş ve çözüm önerileri sunabilme.
11 68328 Halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmaları ortamlarına yönelik teknik bilgi, beceri ve deneyim kazanma.
12 68327 Halkla ilişkiler çalışmalarının temel basamaklarına ilişkin araştırma, ölçme-değerlendirme süreçlerini oluşturabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 3 5 3 5 2 5 5 4 4
2 4 5 3 4 5 3 5 4 5 4 4 4
3 5 3 5 3 3 3 4 4 4 5 4 4
4 5 5 5 3 3 3 4 3 3 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek