Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HİT430 Küresel Pazarlama 927003 4 8 4

Dersin Amacı

Dersin amacı, küresel pazarlamayı ortaya çıkaran nedenlerin, işletmeleri küresel boyutta pazarlama faaliyeti yürütmeye yönlendiren çevresel faktörlerin ve küresel pazarlamanın işleyiş sürecinin aktarılmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. M. Nur ERDEM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Dersin öğretim üyesi tarafından verilecek ders notları - Warren J. Keegan ve Mark C. Green, Küresel Pazarlama, Nobel Yayıncılık, 2015 - Necdet Timur ve Alparslan Özmen , Stratejik Küresel Pazarlama, Efil Yayınevi, 2009

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersin içeriği, küresel boyutta yürütülen pazarlama faaliyetlerinin yöntem, strateji ve türlerini kapsamaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12
34 Okuma 3 15 45

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin içeriği, kapsamı ve işlenişi hakkında genel bilgilendirme
2 Küreselleşme olgusu, nedenleri ve sonuçları
3 Küreselleşmenin pazarlama alanına etkileri
4 Pazarlamanın yerel, bölgesel, ulusal, uluslararası, küresel ve küyerel boyutları
5 Küresel pazarlama kavram ve kapsamı, işletmelerin küreselleşme süreçleri
6 Küresel pazarlamada mikro ve makro faktörler
7 Küresel pazarlamada araştırma yöntem ve teknikleri
8 Arasınav
9 Küresel pazarlamada pazar bölümleme ve hedefleme
10 Küresel pazarlamada konumlandırma
11 Küresel pazarlama karması ve stratejileri: Ürün ve marka
12 Küresel pazarlama karması ve stratejileri: Fiyat, dağıtım ve tutundurma
13 Dünyadan küresel pazarlama örnekleri
14 Küyerel stratejiler ve örnek olay analizi
15 Küyerel stratejiler ve örnek olay analizi
16 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1239046 Küreselleşme olgusunu bilir
2 1239047 Yerelden küresele pazarlama stratejilerini ve boyutlarını bilir
3 1239048 Küresel pazarlara uygun stratejiler geliştirir
4 1239049 Pazarlama iletişimi yöntem ve stratejilerini küresel boyuttaki pazarlamaya uyarlar
5 1239050 Küresel pazarlar için araştırma yöntem ve tekniklerini bilir ve uygular

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68323 Halkla ilişkiler disiplininin ve ilişkili olduğu disiplinlerin temel kavramlarını kavrama ve disiplinler arasındaki ilişkileri kurabilme.
2 68324 Halkla ilişkiler ve tanıtım disiplini ile ilgili süreçleri araştırabilme, planlayabilme, uygulayabilme ve denetleyebilme.
3 68332 Kurumsal iletişim, itibar, değer, sosyal sorumluluk, algılama, vb. Kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme.
4 68330 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan Mesleki ve Etik Sorumluluk Bilincine Sahip Olma.
5 68325 Halkla ilişkiler kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilme.
6 68326 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68333 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68329 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.
9 68334 Halkla ilişkiler ve ilgili alanlara ilişkin stratejik düşünebilme ve stratejiler oluşturabilme.
10 68331 Ulusal ve uluslararası kültürel ve çağdaş yaklaşımları, sorunları ve olayları takip ederek mesleki görüş ve çözüm önerileri sunabilme.
11 68328 Halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmaları ortamlarına yönelik teknik bilgi, beceri ve deneyim kazanma.
12 68327 Halkla ilişkiler çalışmalarının temel basamaklarına ilişkin araştırma, ölçme-değerlendirme süreçlerini oluşturabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 5 5 4
3 5
4 5 5 5
5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek