Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HİT432 Halkla İlişkilerde Girişimcilik II 927003 4 8 4

Dersin Amacı

Girişimcilikle ilgili temel kavramların anlatılması ve girişimci bireyde bulunması gereken temel becerilerin öğrencilere kazandırılmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Emine CENG

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yavuz Odabaşı (editör), Girişimcilik, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2002. KOSGEB Girişimcilik Destek Programı Yeni Girişimci İş Planı.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Girişimci bireyin özellikleri, inovatif düşünce ve üretimi, örnek çalışma incelemeleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 1 10 1
10 Tartışma 1 10 1
20 Rapor Hazırlama 1 40 1
2 Final Sınavı 0 50 1
39 Rapor Sunma 0 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 1 14
18 Örnek Vaka İncelemesi 9 1 9
20 Rapor Hazırlama 1 25 25
21 Rapor Sunma 1 25 25
34 Okuma 1 15 15
49 Performans 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, dersin tanıtımı ve işlenişi hakkında bilgilendirme.
2 Girişimcilik ve Kavramları
3 Girişimcilik Kültürü
4 Girişimciliğin Yerel, Ulusal ve Uluslararası Boyutu
5 Türkiye’de Girişimcilik
6 Girişimcilik Türleri
7 Girişimcilerin Özellikleri
8 Ara Sınav
9 İşletme ve Türleri
10 İşletme ve Türleri
11 Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi
12 Yaratıcılık ve Yenilikçilik
13 Girişimcilik Öyküleri, Girişimcilikte Örnek Olay İncelemeleri
14 Girişimcilik Öyküleri, Girişimcilikte Örnek Olay İncelemeleri
15 İş Planı ve Unsurları
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1235899 Girişimcilik ile ilgili temel kavramları sayar.
2 1235900 Bir iş fikrinin ne zaman değerli ve yenilikçi olacağını ayırt eder.
3 1235901 İnovatif düşüncenin özelliklerini öğrenir.
4 1235902 Bir iş fikri ile ilgili pazar araştırma metotlarını uygular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68323 Halkla ilişkiler disiplininin ve ilişkili olduğu disiplinlerin temel kavramlarını kavrama ve disiplinler arasındaki ilişkileri kurabilme.
2 68324 Halkla ilişkiler ve tanıtım disiplini ile ilgili süreçleri araştırabilme, planlayabilme, uygulayabilme ve denetleyebilme.
3 68332 Kurumsal iletişim, itibar, değer, sosyal sorumluluk, algılama, vb. Kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme.
4 68330 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan Mesleki ve Etik Sorumluluk Bilincine Sahip Olma.
5 68325 Halkla ilişkiler kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilme.
6 68326 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68333 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68329 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.
9 68334 Halkla ilişkiler ve ilgili alanlara ilişkin stratejik düşünebilme ve stratejiler oluşturabilme.
10 68331 Ulusal ve uluslararası kültürel ve çağdaş yaklaşımları, sorunları ve olayları takip ederek mesleki görüş ve çözüm önerileri sunabilme.
11 68328 Halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmaları ortamlarına yönelik teknik bilgi, beceri ve deneyim kazanma.
12 68327 Halkla ilişkiler çalışmalarının temel basamaklarına ilişkin araştırma, ölçme-değerlendirme süreçlerini oluşturabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 3 3 2 1 3 1 4 2 5 3
2 5 5 3 3 2 1 3 1 4 2 5 3
3 5 5 3 3 2 1 3 1 4 2 5 3
4 5 5 3 3 2 1 3 1 4 2 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek