Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 2 3 0

Dersin Amacı

Tez aşamasında olan öğrencilere danışman öğretim üyesinin çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılması, öğrencilere bilimsel etik ve çalışma disiplininin, tez konuları ile ilgili güncel literatürü, yeni gelişmeleri izleyebilme, değerlendirebilme ve tartışabilme yeteneğinin kazandırılmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ali SEYLAN, Prof. Dr. Ali TOMAK, Dr. Öğr. Üyesi Tarık YAZAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tez alanıyla ilgili literatür araştırması yapılır.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında tez konusunun seçilmesi, tez alanıyla ilgili temel literatürün incelenmesi ve tez konusunun yöntemine ilişkin temel araştırmaların yapılması konularında öğrencilere rehberlik edilmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
54 Ev Ödevi 1 100 1
51 Sözlü Sınav 1 100 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tez çalışmasının uygulama aşamaları hakkında bilgi verilir. Araştırma, inceleme
2 Tez alanıyla ilgili konuların analizi yapılır. Araştırma, inceleme
3 Sanatsal ve bilimsel yazı hazırlama ve sunma teknikleri incelenir. Araştırma, inceleme
4 Sanatsal ve bilimsel etik kuralları gözden geçirilir. Araştırma, inceleme
5 Tez danışmanı ile birlikte tez alanı belirlenir ve tez konusu seçilir. Araştırma, inceleme
6 Tez konusunun yöntemi ve materyallerle ilgili temel araştırmalar yapılır. Araştırma, inceleme
7 Tez konusunun yöntemi ve materyallerle ilgili temel araştırmalar yapılır. Araştırma, inceleme
8 Tez çalışmasının sanatsal ve bilimsel temelleri oluşturulur. Araştırma, inceleme
9 Tez çalışmasının sanatsal ve bilimsel temelleri oluşturulur. Araştırma, inceleme
10 Tez çalışmasının uygulama aşamaları izlenir. Araştırma, inceleme
11 Tez çalışmasının uygulama aşamaları izlenir. Araştırma, inceleme
12 Tez çalışmasının uygulama aşamaları izlenir. Araştırma, inceleme
13 Tez çalışmasının uygulama aşamaları izlenir. Araştırma, inceleme
14 Tez raporunun sunumu ve değerlendirilmesi yapılır. Araştırma, inceleme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1245794 Alanında ve tez konusunda edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde yorumlayabililir, geliştirebilir ve bunları kullanabilme becerisi kazanır.
2 1245795 Bilgiye ihtiyaç duyma ve aradığı bilgiye ulaşabilme becerisi kazanır.
3 1245796 Tez konusu ile ilgili topladığı bilgileri sentezleyebilir, analiz edebilir ve yorumlayabilir.
4 1245797 Tez konusu ile ilgili verileri toplayabilir, değerlendirebilir, yayımlanması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetebilir.
5 1245798 Tez konusundaki uygulamalarda karşılaşacağı sorunları, araştırma yöntemlerini kullanarak, yeni yaklaşımlar geliştirerek ve sorumluluk alarak çözebilme becerisi kazanır.
6 1245800 Tez konusundaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69410 Görsel iletişim tasarımında problemler belirleyerek özgün, işlevsel ve yaratıcı çözümleme yeterliği kazanırlar.
2 69454 Disiplinler arası bir bakış açısıyla, alana ilişkin birikim ve deneyimlerini problemlerin çözümü için kullanabilirler.
3 69411 Akademik çalışmalarda yeniliklere açık olarak kendini geliştirebilir, sorumluluklarının bilincinde davranış özellikleri sergileyebilir.
4 69455 Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanabilir.
5 69412 Tasarım felsefesi bağlamında nitelikli çalışmalar üretebilir.
6 69413 Alanındaki lisansüstü yeterlilikleriyle güncel bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilir ve özgün sonuçlara ulaşabilir.
7 69414 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
8 69415 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
9 70026 Görsel iletişim tasarımı ile ilgili çalışmalara yorum yapabilir, bilgi sınırlarını geliştirebilir ve yeni sentezlere ulaşabilir.
10 69416 Akademik alanda bilgi ve birikimlerini sistemli ve etkin biçimde kullanabilecek etkileşimli ortamlar oluşturabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 4 4 4 4 4 4 4 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 4 5
5 4 4 4 4 4 5 5 5 5
6 5 5 5 5 5 5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek