Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HİT108 Kurum Kültürü 927001 1 2 5

Dersin Amacı

Örgütlerde kurum kültürünün rolünü, kültürün kurumları nasıl ve neden değiştirdiğini anlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Emine CENG

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Vural, Z. Beril Akıncı. Kurum Kültürü, İstanbul:İletişim Yayınları, 2003. Öksüz,B.,Vural, Z. Beril Akıncı, Kurumsal Başarıya Giden Yolda Kurum Kültürü,Nobel Yayınları,2016 Goffee R. ve J. Gareth, Kurum Kültürü, Çev: Kıvanç Kutmu, MediaCat Yayınları, 2002.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kurum Kültürünün Tarihsel Gelişimi ve Yönetim Teorileri. Kurum kültürü tanımı, baskın kültür/ alt kültür, zayıf kültür/güçlü kültür kavramları. Kurum kültürünün özellikleri, boyutları ve işlevleri Kurum Kültürünün Geliştirilmesi, Yönetilmesi ve Değiştirilmesi Örnek incelemeler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
18 Örnek Vaka İncelemesi 3 9 27
28 Makale Kritik Etme 8 2 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
34 Okuma 1 22 22

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kurum Kültürünün Tarihsel Gelişimi ve Yönetim Teorileri Anlatım 1. Hafta.pptx
2 Kurum Kültürünün Tarihsel Gelişimi ve Yönetim Teorileri Anlatım 2. Hafta.pptx
3 Kurum Kültürünün Tarihsel Gelişimi ve Yönetim Teorileri Anlatım 3. Hafta.pptx
4 Kurum kültürü kavram ve öğeleri Anlatım 4. Hafta.pptx
5 Kurum kültürü ve özellikleri Anlatım 5. Hafta.pptx
6 Kurum Kültürü önemi ve işlevleri Anlatım 6. Hafta.pptx
7 Kurum Kültürü ve örgütsel bağlılık Anlatım + Sunum 7.Hafta.pptx
8 Ara Sınav
9 Kurum kültürünün sınıflandırılması Anlatım 9.Hafta.pptx
10 Kurum Kültürü Yönetimi Anlatım
11 Kurum Kültürünün Geliştirilmesi, Yönetilmesi ve Değiştirilmesi Anlatım
12 Kurum kültürünün korunmasında kullanılan yöntemler Anlatım
13 Kurum kültürünün değiştirilmesi, değişime direnç nedenleri, direnci kırma yöntemleri, değişimde kullanılan stratejiler Anlatım
14 Kurum Kültürü Değişimi Örneği Anlatım + Sunum
15 Genel Değerlendirme Anlatım
16 Final Haftası

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1346610 Kurum kültürüne ilişkin kavramları ve kurumdaki kültür yapılarını tanımlar, birbirleriyle ilişkilendirir
2 1346611 Kurum kültürünün yaratılmasındaki süreçleri ve kullanılan araçları tanımlayıp yönetebilir.
3 1346612 Kurum kültürüne ilişkin sorunları tanımlar, analiz eder ve çözümler önerebilir
4 1346613 Kurum kültününün değişiminde ve yönetiminde göz önünde bulundurulması gereken ilkeleri açıklayabilir
5 1346614 Kurum kültürü, kurum kimliği ve kurumsal iletişim arasındaki ilişkiyi tanımlar ve bu süreçleri birbiri ile ilişkilendirir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76055 Halkla ilişkiler disiplininin ve ilişkili olduğu disiplinlerin temel kavramlarını kavrama ve disiplinler arasındaki ilişkileri kurabilme.
2 76056 Halkla ilişkiler ve tanıtım disiplini ile ilgili süreçleri araştırabilme, planlayabilme, uygulayabilme ve denetleyebilme.
3 76064 Kurumsal iletişim, itibar, değer, sosyal sorumluluk, algılama, vb. Kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme.
4 76062 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan Mesleki ve Etik Sorumluluk Bilincine Sahip Olma.
5 76057 Halkla ilişkiler kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilme.
6 76058 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 76065 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 76061 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.
9 76066 Halkla ilişkiler ve ilgili alanlara ilişkin stratejik düşünebilme ve stratejiler oluşturabilme.
10 76063 Ulusal ve uluslararası kültürel ve çağdaş yaklaşımları, sorunları ve olayları takip ederek mesleki görüş ve çözüm önerileri sunabilme.
11 76060 Halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmaları ortamlarına yönelik teknik bilgi, beceri ve deneyim kazanma.
12 76059 Halkla ilişkiler çalışmalarının temel basamaklarına ilişkin araştırma, ölçme-değerlendirme süreçlerini oluşturabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4
2 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4
3 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5
4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek