Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HİT213 Yönetim Sanatı ve Liderlik 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Yönetim ve liderlikle ilgili temel kavram ve paradigmaları öğrencilere kavratmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doktor Öğretim Üyesi Deniz Özer

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Pınar Altıok Gürel ve Recep Yılmaz (2013). Liderlik ve Çağdaş Boyutları. İstanbul: Derin Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Liderlik kavramı, yönetici kavramı, yönetim kuramları, karizmatik liderlik, dönüştürücü liderlik, vizyoner liderlik, açık liderlik, eğitim liderliği, liderlik metaforları, liderlik analizleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
19 Beyin Fırtınası 14 1 14
29 Bireysel Çalışma 8 4 32
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Liderlik ve yöneticilik ayrımı Liderlik 1.pptx
2 Yönetim kuramları Liderlik 2.pptx
3 Liderlik kavramının kısa tarihi Liderlik 3.pptx
4 Liderlik araştırmalarının kısa tarihi Liderlik 4.pptx
5 Liderlik kavramlaştırmalarına genel bakış Liderlik 5.pptx
6 Liderlik metaforları Liderlik 6.pptx
7 Yönetim modelleri Liderlik 7.pptx
8 Ara sınav
9 Karizmatik liderlik Liderlik 9.pptx
10 Dönüştürücü liderlik Liderlik 10.pptx
11 Vizyoner liderlik Liderlik 11.pptx
12 Açık liderlik Liderlik 12.pptx
13 Otokratik liderlik Liderlik 13.pptx
14 Diğer liderlik türleri Liderlik 14.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1234817 Liderlik kavramını tanımlar
2 1234818 Yöneticilik ve liderlik ayrımını tartışır
3 1234819 Liderlik metaforlarını sıralar
4 1234820 Liderlik türlerini açıklar
5 1234821 Yönetim paradigmalarını tanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68323 Halkla ilişkiler disiplininin ve ilişkili olduğu disiplinlerin temel kavramlarını kavrama ve disiplinler arasındaki ilişkileri kurabilme.
2 68324 Halkla ilişkiler ve tanıtım disiplini ile ilgili süreçleri araştırabilme, planlayabilme, uygulayabilme ve denetleyebilme.
3 68332 Kurumsal iletişim, itibar, değer, sosyal sorumluluk, algılama, vb. Kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme.
4 68330 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan Mesleki ve Etik Sorumluluk Bilincine Sahip Olma.
5 68325 Halkla ilişkiler kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilme.
6 68326 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68333 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68329 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.
9 68334 Halkla ilişkiler ve ilgili alanlara ilişkin stratejik düşünebilme ve stratejiler oluşturabilme.
10 68331 Ulusal ve uluslararası kültürel ve çağdaş yaklaşımları, sorunları ve olayları takip ederek mesleki görüş ve çözüm önerileri sunabilme.
11 68328 Halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmaları ortamlarına yönelik teknik bilgi, beceri ve deneyim kazanma.
12 68327 Halkla ilişkiler çalışmalarının temel basamaklarına ilişkin araştırma, ölçme-değerlendirme süreçlerini oluşturabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 2 3 1 2 4 2 2 5 4 2
2 5 4 2 3 1 2 4 2 2 5 4 2
3 5 4 2 3 1 2 4 2 2 5 4 2
4 5 4 2 3 1 2 4 2 2 5 4 2
5 5 4 2 3 1 2 4 2 2 5 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek