Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ASM604 İstatistiksel Süreç Kontrolü 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Üretimin planlanması aşamasında belirlenen kalite standartlarına üretim işlemleri süresince ve sonrasında ne ölçüde uyulduğunun bilgisayar destekli olarak belirlenmesi konusunda lisansüstü öğrencileri bilgilendirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Sermin Elevli

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Burnak N., Toplam Kalite Yönetimi “İstatistiksel Süreç Kontrolü”, Osmangazi Üniversitesi, 1997 2. Juran J.M. and Gryna F.M., Quality Planning and Analysis, McGraw-Hill International Edition, 1993 3. Bircan H. and Özcan S., Excel Uygulamaları Kalite Kontrol, Yargı Yayınevi, 2003 4. Juran J.M. and Godfrey A.B., Juran’s Quality Handbook, McGraw-Hill International Edition, 2000 5. Montgomery, D.C., 1991; Introduction to Statistical Quality Control, 3rd Edition, John Wiley & Sons Inc.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kalitenin Araçları, Kabul Örneklemesi, Kontrol Grafikleri, Süreç Yeterlilik Analizi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 20 20
3 Bütünleme Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 5 70
20 Rapor Hazırlama 2 20 40
21 Rapor Sunma 1 10 10
34 Okuma 1 7 7

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel Kavramlar (Kalite, Kontrol, İstatistiksel Süreç Kontrolü, Örnekleme, ...)
2 Minitab Programı
3 Tanımlayıcı İstatistikler, İhtimal Dağılımları, Aralık Tahmini
4 Temel İstatistiksel Grafikler (Pasta Diyagramı, Nokta Diyagramı, Kutu Diyagramı, vs.)
5 Kalitenin Araçları
6 Kabul Örneklemesi ( Kabul Örneklemesinde Risk, İşletim Karakteristiği Eğrisi)
7 Tek Katlı Kabul Örneklemesi, İki Katlı Kabul Örneklemesi
8 Ara Sınav
9 Kontrol Grafikleri, Süreç Değişkenliği, Süreç Kontrolünde İstatistiksel Riskler
10 Niceliksel Ölçüler için Kontrol Grafikleri
11 Kontrol Limitleri, Spesifikasyon Limitleri ve Doğal Tolerans Limitleri
12 Niteliksel Ölçüler için Kontrol Grafikleri
13 Süreç Yeterlilik Analizi
14 Deney Tasarımı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1240239 Müşteri beklentilerinin süreç performansını ne ölçüde etkilediğini anlamak
2 1240240 İstatistiksel yöntemlerin kalite kontrolünde nasıl kullanıldığını anlamak
3 1240241 Süreç değişkenliğinin ve süreç yeterliliğinin bir üretim faaliyeti için önemini anlamak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69070 Temel bilimlerin metodolojik ve uygulamalı öğeleri hakkında uygun bilgi birikimine sahip olurlar ve bu bilgiyi akıllı sistemler kapsamında mühendislik ilişkili problemleri tanımlamak için uygulayabilirler
2 69071 En yeni yöntemleri, teknikleri ve ekipmanı kullanarak akıllı sistemlerin mühendisliği ilişkili problemleri tanımlayabilir, formülize edebilir ve çözebilirler
3 69074 Akıllı sistemlerin analizini ve tasarımını kaliteden ödün vermeden yapmak için teknikler ve araçları kullanabilirler
4 69087 Testler yapabilirler ve elde edilen sonuçları analiz edebilir ve yorumlayabilirler
5 69088 Teknolojinin insani, etik ve ekolojik boyutlarını dikkate alabilirler
6 69073 Tüm ortamlarda hem yazılı hem de sözlü olarak İngilizce iletişim kurabilirler
7 69072 Hayat boyu öğrenmeye yatkındırlar
8 69086 Temel araştırmaları yürütebilir ve ilgili konferans ve dergilerde makaleler yayınlayabilirler

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 5 4
2 4 4 5 5 5
3 4 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek