Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ASM615 Sistem Tasarımı ve Analizi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Sistem tasarımı ve analizi teknik kavramlarının verimli bir şekilde nasıl uygulanacağını öğretmek, hangi durumda hangi analiz ve tasarım tekniğinin uygun olabileceğinin seçiminde yol göstermek ve gerçek problemlere uygulayarak elde edilen sonuçları yorumlayabilme becerisi kazanmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Mehmet Serhat Odabaş

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

 Whitten, Bentley, Barlow, System Analysis & Design Methods, IRWIN, ikinci Basım, 1992.  Evren, R. Sistem Analizi, İTÜ yayınları. İstanbul. 1992,  B.S. Blanchard and W.J. Fabrycky (1998), Systems Engineering and Analysis, Prentice Hall, N.J..

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 20 20
3 Bütünleme Sınavı 1 20 20
4 Quiz 4 5 20
5 Derse Katılım 14 5 70
20 Rapor Hazırlama 1 10 10
21 Rapor Sunma 2 10 20
54 Ev Ödevi 1 7 7

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sistem Düşüncesi, Sistem teorisi, Sistem Paradigmasındaki Değişmeler ve temel sistem yaklaşımları Ders 1.docx
2 Sistem analizi ve tasarım süreci Ders 2.docx
3 Mühendislik açısından sistem analizi ve tasarımı Ders 3.docx
4 Sistem analizi aşamaları Ders 4.docx
5 Sistem analizinde modellerin önemi Ders 5.docx
6 Sistem analiz ve tasarımı için problemin tanımlanması Ders 6.docx
7 Sistem analiz ve tasarımında kullanılan araçlar ve yöntemler Ders 7.docx
8 Gereklilik analizi Ders 8.docx
9 Ara Sınav Ara sınav.docx
10 Sistem analizinde şelale modeli Ders 10.docx
11 Sistem geliştirme ve yaşam döngüsü Ders 11.docx
12 Veri akışı ve iş-zaman akışının hazırlanması Ders 11.docx
13 Olurluluk raporu hazırlanmas Ders 13.docx
14 Sistem davranışının analizi ve yorumu Ders 14.docx
15 Sistem analizi ve tasarımı konusunda akademik gelişmeler ve araştırmalar Ders 14.docx
16 Final Sınavı Final sınavı.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1464808 Karmaşık sistemleri modelleyebilme ve sorunlara bütüncül bakabilme
2 1464809 Sistem yaklaşımı ile imalat ve hizmet sistemlerindeki problemleri belirleyebilme ve bu problemler için çözüm önerileri hazırlayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76802 Temel bilimlerin metodolojik ve uygulamalı öğeleri hakkında uygun bilgi birikimine sahip olurlar ve bu bilgiyi akıllı sistemler kapsamında mühendislik ilişkili problemleri tanımlamak için uygulayabilirler
2 76803 En yeni yöntemleri, teknikleri ve ekipmanı kullanarak akıllı sistemlerin mühendisliği ile ilişkili problemleri tanımlayabilir, formülize edebilir ve çözebilirler
3 76806 Akıllı sistemlerin analizini ve tasarımını kaliteden ödün vermeden yapmak için teknikler ve araçları kullanabilirler
4 76804 Hayat boyu öğrenmeye yatkındırlar
5 76818 Temel araştırmaları yürütebilir ve ilgili konferans ve dergilerde makaleler yayınlayabilirler
6 76819 Testler yapabilirler ve elde edilen sonuçları analiz edebilir ve yorumlayabilirler
7 76820 Teknolojinin insani, etik ve ekolojik boyutlarını dikkate alabilirler
8 76805 Tüm ortamlarda hem yazılı hem de sözlü olarak İngilizce iletişim kurabilirler