Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ASM624 Girişimcilik ve Yenilikçilik 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Girişimcilik ile ilgili öğrencilerde farkındalık yaratmak ve kariyerlerinde kullanacakları uygulamaları tanıtmak . Bu ders KOSGEB Destek Programı Yönetmeliği çerçevesinde uygulanan Girişimcilik Destek Programı kapsamında düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi ile eş değer olup dersten başarılı olan öğrencilere Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi verilecektir. Bu belge ile öğrencilere kurmayı planladıkları işler için KOSGEB’den destek sağlanabilecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Fatih YAPICI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Girişimcilik ve küçük işletme yönetimi, Küçük, O., Seçkin Yayınevi, 2014. Ders Notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Girişimcilik ile ilgili temel kavramları sayabilecektir. Bir iş fikrinin iş modeli ve iş planına dönüştürebilecektir. İş fikrini etkili bir şekilde sunabilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
22 Proje Hazırlama 1 20 1
2 Final Sınavı 1 80 1
39 Rapor Sunma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 20 20
3 Bütünleme Sınavı 1 20 20
4 Quiz 4 5 20
5 Derse Katılım 14 5 70
22 Proje Hazırlama 1 10 10
23 Proje Sunma 1 20 20
54 Ev Ödevi 1 7 7

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Girişimci, girişimcilik, girişimcilik ile ilgili temel kavramlar Girişimci düşünce biçiminin temelleri, Girişimci kişiliğin sınanması
2 Girişimcilik süreci İş fikri geliştirme ve yaratıcılık Yaratıcı sorun çözme teknikleri İnovasyon
3 İş planı kavramı ve iş planı öğeleri (pazar araştırma) Birincil ve ikincil kaynaklar kullanılarak pazarın araştırılması, müşterilerin belirlenmesi, mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları
4 İş planı kavramı ve iş planı öğeleri (pazarlama planı) Pazarlama planı dahilinde pazarlama karmasının incelenmesi (ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma)
5 İş planı kavramı ve iş planı öğeleri (üretim (imalat/hizmet) planı) Üretimin planlanması
6 İş planı kavramı ve iş planı öğeleri (yönetim planı) Yönetimin fonksiyonları ele alınarak iş planına adaptasyonu İnsan Kaynakları Yönetimi
7 İş planı kavramı ve iş planı öğeleri (finansal plan) Finansal kaynak bulma, yatırımın planlanması, finansal tabloların hazırlanması ve finansal yönetim unsurları Muhasebe.
8 Ara sınav
9 Pazar araştırma ve pazarlama planına yönelik atölye çalışması
10 Üretim (imalat/hizmet) planına yönelik atölye çalışması
11 Yönetim planına yönelik atölye çalışması
12 Finansal plana yönelik atölye çalışması
13 İş planı yazımı ve sunumu
14 İş planı yazımı ve sunumu
15 Dönem Sonu sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1464921 İş planı ve iş modeli oluşturabillir.
2 1464922 İş fikri ile ilgili mal/hizmet üretim planlaması, pazar araştırması, finanssal planlama yapabilir.
3 1464923 İş fikrini etkili bir şekilde sunabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76802 Temel bilimlerin metodolojik ve uygulamalı öğeleri hakkında uygun bilgi birikimine sahip olurlar ve bu bilgiyi akıllı sistemler kapsamında mühendislik ilişkili problemleri tanımlamak için uygulayabilirler
2 76803 En yeni yöntemleri, teknikleri ve ekipmanı kullanarak akıllı sistemlerin mühendisliği ile ilişkili problemleri tanımlayabilir, formülize edebilir ve çözebilirler
3 76806 Akıllı sistemlerin analizini ve tasarımını kaliteden ödün vermeden yapmak için teknikler ve araçları kullanabilirler
4 76804 Hayat boyu öğrenmeye yatkındırlar
5 76818 Temel araştırmaları yürütebilir ve ilgili konferans ve dergilerde makaleler yayınlayabilirler
6 76819 Testler yapabilirler ve elde edilen sonuçları analiz edebilir ve yorumlayabilirler
7 76820 Teknolojinin insani, etik ve ekolojik boyutlarını dikkate alabilirler
8 76805 Tüm ortamlarda hem yazılı hem de sözlü olarak İngilizce iletişim kurabilirler