Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ASM602 Matematiksel Modelleme ve Uygulamaları 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Dersi temel amacı öğrencilerin gerçek hayatta karşılaşılan problemleri modelleyecek, formüle edecek ve çözecek yetenekleri kazanmalarını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Birol ELEVLİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Wiston, W, 1994 Operations Research, Applications and Algorithms, Duxbury Pres 2-Taha, H, 2000, Yöneylem Araştırması, Literatur Yayıncılık

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sistemleri matematiksel olarak modelleyecek teknikleri içermektedir. Optimizasyon modelleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 50
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 1 10 1
22 Proje Hazırlama 1 20 1
23 Proje Sunma 1 20 1
2 Final Sınavı 1 50 1
36 Rapor 1 25 1
39 Rapor Sunma 1 25 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
21 Rapor Sunma 1 5 5
22 Proje Hazırlama 1 50 50
23 Proje Sunma 1 2 2
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 35 35
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Modelleme nedir?
2 Matematiksel modelleme nedir?
3 Matematiksel modelleme nedir?
4 Modellemede boyut analizi
5 Modellemede boyut analizi
6 Ölçeklendirme
7 Model oluşturma
8 Model oluşturma
9 Ara sınav
10 Modelin geçerliliği
11 Matematiksel modelleme örnekleri
12 Matematiksel modelleme örnekleri
13 Matematiksel modelleme örnekleri
14 Matematiksel modelleme örnekleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1240732 Hem üretim ve hizmet örgütlerinde ortaya çıkan zamanlama problemlerinin öğrencileri haberdar etmek.
2 1240733 Öğrenciler belirli zamanlama yazılımları kullanmak yapmak için.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69070 Temel bilimlerin metodolojik ve uygulamalı öğeleri hakkında uygun bilgi birikimine sahip olurlar ve bu bilgiyi akıllı sistemler kapsamında mühendislik ilişkili problemleri tanımlamak için uygulayabilirler
2 69071 En yeni yöntemleri, teknikleri ve ekipmanı kullanarak akıllı sistemlerin mühendisliği ilişkili problemleri tanımlayabilir, formülize edebilir ve çözebilirler
3 69074 Akıllı sistemlerin analizini ve tasarımını kaliteden ödün vermeden yapmak için teknikler ve araçları kullanabilirler
4 69072 Hayat boyu öğrenmeye yatkındırlar
5 69086 Temel araştırmaları yürütebilir ve ilgili konferans ve dergilerde makaleler yayınlayabilirler
6 69087 Testler yapabilirler ve elde edilen sonuçları analiz edebilir ve yorumlayabilirler
7 69088 Teknolojinin insani, etik ve ekolojik boyutlarını dikkate alabilirler
8 69073 Tüm ortamlarda hem yazılı hem de sözlü olarak İngilizce iletişim kurabilirler

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 4 5
2 4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek