Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ASM610 Oyun Teorisi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bir oyunu kurabilmek için gelişmiş modelleme yeteneklerinin yanı sıra belirli bir formatı uygulamaya koyma yeteneğinin bulunması gerekir. Bunu da, araştırma alanında değeri kanıtlanmış çok sayıda oyun-kurma örneği ve uygulaması yaparak bu iki yetenek kümesini geliştirmeye çalıştırmaktır. Dört grup oyun tartışılacaktır: Bunlar statik tam enformasyon oyunları, dinamik tam enformasyon oyunları, statik eksik enformasyon oyunları, ve dinamik eksik enformasyon oyunlarıdır. Bu dört grup oyuna karşılık gelen dört denge kavramları; Nash dengesi, sub-game Nash dengesi, Bayesian dengesi ve tam Bayesian dengesi ele alınacaktır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Robert Gibbons, A Primer in Game Theory, Harvester Wheatsheaf, first published 1992. - Avinash Dixit and Susan Skeath, Games of Strategy, Norton, 2004. - H.Scott Bierman and Luis Fernandez, Game Theory with Economic Applications, Addison -Wesley 1998. - A. Dixit and B. Nalebuff, Thinking Strategically: The Competitive Edge in Business, Politics and Everyday Life, Norton Press, 1991 (non-technical and fun)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Oyun teorisinin stratejik analiz yöntemi, matematiksel oyun modelleri, farklı bilgi yapılarına özgü oyun kalıpları, static ve dinamik çözümlemeler, oyun modellerinde denge sorunları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 20 20
3 Bütünleme Sınavı 1 20 20
4 Quiz 4 5 20
5 Derse Katılım 14 5 70
20 Rapor Hazırlama 2 10 20
21 Rapor Sunma 1 10 10
54 Ev Ödevi 1 7 7

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Oyun, Oyunun Unsurları (Oyuncu, strateji, Ödül) ve Denge Nedir,
2 Tam Bilgili Statik Oyunlar: Pür Strateji ve Denge
3 Tam Bilgili Statik Oyunlar: Karma Strateji ve Denge
4 Tam Bilgili Dinamik Oyunlar: Pür Strateji ve Denge
5 Tam Bilgili Dinamik Oyunlar: Karma Strateji ve Denge
6 Eksik Bilgili Statik Oyunlar: Bayesyan Nash Dengesi
7 Eksik Bilgili Dinamik Oyunlar: Bayesyan Nash Dengesi
8 Eksik Bilgili Dinamik Oyunlar: Sinyaller ve Sinyal Uygulamaları
9 Eksik Bilgili Dinamik Oyunlar: Diğer Denge Türleri
10 Ara Sınav
11 Tekrarlı Oyunlar
12 Tam Bilgi Altında İhaleler
13 Diğer İhaleler
14 Pazarlık Teorisi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1464975 Bir Oyunda olması gereken stratejik unsurları belirleme
2 1464976 Oyunları statik ve dinamik yapıda kurgulayıp çözümleme
3 1464977 Tam ve eksik bilgi durumlarında ayrı ayrı oyun kurgulayıp çözümleme
4 1464978 Oyun formatını farklı iktisadi problemlere uygun programlayıp çözümleyebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76802 Temel bilimlerin metodolojik ve uygulamalı öğeleri hakkında uygun bilgi birikimine sahip olurlar ve bu bilgiyi akıllı sistemler kapsamında mühendislik ilişkili problemleri tanımlamak için uygulayabilirler
2 76803 En yeni yöntemleri, teknikleri ve ekipmanı kullanarak akıllı sistemlerin mühendisliği ile ilişkili problemleri tanımlayabilir, formülize edebilir ve çözebilirler
3 76806 Akıllı sistemlerin analizini ve tasarımını kaliteden ödün vermeden yapmak için teknikler ve araçları kullanabilirler
4 76804 Hayat boyu öğrenmeye yatkındırlar
5 76818 Temel araştırmaları yürütebilir ve ilgili konferans ve dergilerde makaleler yayınlayabilirler
6 76819 Testler yapabilirler ve elde edilen sonuçları analiz edebilir ve yorumlayabilirler
7 76820 Teknolojinin insani, etik ve ekolojik boyutlarını dikkate alabilirler
8 76805 Tüm ortamlarda hem yazılı hem de sözlü olarak İngilizce iletişim kurabilirler