Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ASM613 Kriptografi Mühendisliği 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Kriptografinin günümüzdeki önemi/durumu ve yeni yaklaşımlar hakkında bilgilendirme ve kriptografik algoritmaların verimli yazılım/donanım uygulamalarının gerçekleştirilmesi.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

 Ç.K. Koç, Cryptographic Engineering , Springer US, 2008.  W. Stallings, Cryptography and Network Security Fourth Ed., 2006.  Alfred J. Menezes, Paul C. van Oorscho

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 20 20
3 Bütünleme Sınavı 1 20 20
4 Quiz 4 5 20
5 Derse Katılım 14 5 70
20 Rapor Hazırlama 1 10 10
21 Rapor Sunma 2 10 20
54 Ev Ödevi 1 7 7

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kriptografi ve şifreleme sistemlerinin temel kavramları, bilgi güvenliği kavramları
2 Klasik şifreleme sistemleri
3 Matematik Altyapısı: Tamsayılar, çarpma, üs alma, ters alma,
4 Aritmetik işlemlerinin karmaşıklığı, sayılar teorisi,
5 Sonlu cisimler, ilkel kökler, karekökler
6 Gizli Anahtarlı Kriptografi: Blok şifreler, akan şifreler
7 Gizli Anahtarlı Kriptografi: Blok şifreler, akan şifreler
8 Çarpanlara ayırma ve ayrık logaritma problemi
9 Ara Sınav
10 Açık Anahtarlı Kriptografi: Tek yönlü fonksiyonlar, açık anahtarlı kriptografik sistemler
11 Açık Anahtarlı Kriptografi: Tek yönlü fonksiyonlar, açık anahtarlı kriptografik sistemler
12 Açık Anahtarlı Kriptografi: Tek yönlü fonksiyonlar, açık anahtarlı kriptografik sistemler
13 Kimlik Doğrulama ve Elektronik İmzalama: Özet fonksiyonlar, elektronik imzalama algoritmaları ve yazılım/donanım uygulamaları
14 Kimlik Doğrulama ve Elektronik İmzalama: Özet fonksiyonlar, elektronik imzalama algoritmaları ve yazılım/donanım uygulamaları
15 Kriptografik protokoller ve yazılım/donanım uygulamaları
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1464982 Bilgi güvenliği kavramlarını sağlamak için gerekli kriptografik uygulamaları kavramak ve bunları uygulamak için gerekli altyapıya sahip olacaklardır.
2 1464983 Güncel uygulamalarda kullanılan kriptografik protokollerin işleyişini ve diğer sistemler ile ilişkisini kavrayacaktır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76802 Temel bilimlerin metodolojik ve uygulamalı öğeleri hakkında uygun bilgi birikimine sahip olurlar ve bu bilgiyi akıllı sistemler kapsamında mühendislik ilişkili problemleri tanımlamak için uygulayabilirler
2 76803 En yeni yöntemleri, teknikleri ve ekipmanı kullanarak akıllı sistemlerin mühendisliği ile ilişkili problemleri tanımlayabilir, formülize edebilir ve çözebilirler
3 76806 Akıllı sistemlerin analizini ve tasarımını kaliteden ödün vermeden yapmak için teknikler ve araçları kullanabilirler
4 76804 Hayat boyu öğrenmeye yatkındırlar
5 76818 Temel araştırmaları yürütebilir ve ilgili konferans ve dergilerde makaleler yayınlayabilirler
6 76819 Testler yapabilirler ve elde edilen sonuçları analiz edebilir ve yorumlayabilirler
7 76820 Teknolojinin insani, etik ve ekolojik boyutlarını dikkate alabilirler
8 76805 Tüm ortamlarda hem yazılı hem de sözlü olarak İngilizce iletişim kurabilirler