Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ASM618 İnsan Bilgisayar Etkileşimi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

İnsan kullanımı için etkileşimli bilgisayar sistemlerinin organize edebilmek, kullanıcı arayüzü elemanlarını tanıtarak kullanıcı arayüzü tasarlayabilmek.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

 Hafize Keser, 2005, İnsan- Bilgisayar Etkileşimi, Ankara, Nobel Yayın  Ben Shneiderman, Catherine Plaisant, Maxine Cohen, Steven Jacobs, 2009, Designing the User Interface: Strategies for Effective HumanComputer Interaction (5th Edition), Addison Wesley  Human-Computer Interaction (3. Baskı), Alan Dix, Janet E. Finlay, Gregory D. Abowd and Russell Beale (2003)  Handbook of Human-Computer Interaction, M.G. Helander (1997)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 20 20
3 Bütünleme Sınavı 1 20 20
4 Quiz 4 5 20
5 Derse Katılım 14 5 70
20 Rapor Hazırlama 1 10 10
21 Rapor Sunma 1 20 20
54 Ev Ödevi 1 7 7

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İnsan bilgisayar etkileşimine giriş
2 İnteraktif sistemler ve kullanılabilirlik
3 Standartlar, prensipler ve teoriler
4 Tasarım sürecini yönetme
5 Tasarım sürecini yönetme
6 Tasarımları değerlendirme
7 Tasarımları değerlendirme
8 Tasarımları değerlendirme
9 Ara Sınav
10 Direkt manipülasyon ve sanal ortamlar
11 Menüler, formlar ve diyalog kutuları
12 Etkileşim araçları
13 İş birliği ve sosyal medyada katılım
14 Komutlar ve doğal diller
15 Tasarım, prototip geliştirme ve değerlendirme
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1464996 Etkileşimli bilgisayar sistemleri organizasyonunu öğrenme
2 1464997 Kullanıcı arayüzü tasarlamak, prototip geliştirmek ve kullanılırlılık testi yapabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76802 Temel bilimlerin metodolojik ve uygulamalı öğeleri hakkında uygun bilgi birikimine sahip olurlar ve bu bilgiyi akıllı sistemler kapsamında mühendislik ilişkili problemleri tanımlamak için uygulayabilirler
2 76803 En yeni yöntemleri, teknikleri ve ekipmanı kullanarak akıllı sistemlerin mühendisliği ile ilişkili problemleri tanımlayabilir, formülize edebilir ve çözebilirler
3 76806 Akıllı sistemlerin analizini ve tasarımını kaliteden ödün vermeden yapmak için teknikler ve araçları kullanabilirler
4 76804 Hayat boyu öğrenmeye yatkındırlar
5 76818 Temel araştırmaları yürütebilir ve ilgili konferans ve dergilerde makaleler yayınlayabilirler
6 76819 Testler yapabilirler ve elde edilen sonuçları analiz edebilir ve yorumlayabilirler
7 76820 Teknolojinin insani, etik ve ekolojik boyutlarını dikkate alabilirler
8 76805 Tüm ortamlarda hem yazılı hem de sözlü olarak İngilizce iletişim kurabilirler

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 5 5 5
2 4 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek