Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ABE602 Adli Biyoloji 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Günümüzde adli bilimlerin geniş yelpazesi içinde birçok ceza ve medeni hukuk ile ilgili olayların çözümünde DNA bilgisi kullanılmaktadır. Bu dersin amacı DNA?ya ulaşma teknikleri, DNA verilerinin elde edilmesi ve kullanımı sırasında dikkat edilmesi gerek hususları öğrenciye aktarmak ve öğrencinin aktif katılımını sağlayarak ders konuları ile ilgili araştırma ve değerlendirme yapabilme becerisi oluşturmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Meltem Kökdener

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Goodwin W., Linacre A., Hadi S., An Introduction to Forensic Genetics, John Wiley ve Sons Ltd, 2007, ISBN (PB): 9780470010266 2. Saferstein R. Criminalistics, An Introduction to Forensic Science, Prentice Hall College Div; 8th edition (6/18/2003) ISBN: 0131118528 3. John M. Butler. Forensic DNA Typing: Biology and Technology Behind STR Markers, Academic Press; 2nd edition (2/22/2005), ISBN: 0121479528 4. William S. Klug, Michael R. Cummings, Concepts of Genetics, 6th Edition, Prentice Hall, 2000, ISBN: 0-13-081626-4 5. Stuart H. James, Jon J. Nordby Forensic Science: An Introduction to Scientific and Investigative Techniques, CRC Press; 2nd edition (2/4/2005) ISBN: 0849327474

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders biyolojik materyalin delil niteliği kazanma sürecinde dikkat edilmesi gereken faktörleri kapsamaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
7 Laboratuvar 1 28 28
13 Deney 1 50 50
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
54 Ev Ödevi 5 10 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş
2 Adli Bilimler ve Biyolojik Delil
3 Deney Sonuçlarına Etki Eden Faktörler
4 DNA Bilgisinin Adli Bilimlerde Kullanımı
5 Populasyon Genetiği
6 Bitkilerin Adli Bilimlerde Kullanımı
7 Böceklerin Adli Bilimlerde Kullanımı
8 Ara sınav
9 Davranış Genetiği ve Adli Bilimler
10 GDO ve Adli Bilimler
11 Kimerizim ve Adli Bilimler
12 Adli Bilimlerde Kullanılan Yeni Lokuslar
13 Ekstraksiyon Teknikleri ve Genetik İşaretler
14 Literatür tartışması
15 Literatür tartışması
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1443454 Çeşitli biyolojik materyallerin delil niteliği kazanır
2 1443462 Biyolojik testleri kavrama
3 1443464 Biyolojik materyalin nasıl delil niteliği kazanabileceği
4 1443465 Biyolojik delillere göre kullanılacak analiz yöntemleri ve analiz sonuçları değerlendirilirken dikkat edilecek unsurlar
5 1443489 Biyolojik örnekleri incelerken dikkat edilecek etik koşullar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78522 Farklı alandaki lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar.
2 78513 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
3 78514 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
4 78515 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
5 78516 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
6 78517 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
7 78518 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
8 78519 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 78520 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetme yeteneğine sahip olur.
10 78521 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, sonuçları dikkate alarak değerlendirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 4 4 4 4 4 3 4 4
2 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4
3 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4
4 4 4 3 5 4 5 4 4 4 4
5 5 5 4 5 5 5 3 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek