Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ABE607 Olay Yeri İnceleme 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu derste öğrenciler cinsel saldırılar, adam öldürme, hırsızlık ve trafik kazaları gibi kriminal olaylarda biyolojik delillerin tanınması, korunması ve toplanması için gerekli olan bilgiler ve konu ile ilgili teknikler hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Meltem Kökdener

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Cinsel saldırılar, adam öldürme, hırsızlık ve trafik kazaları gibi kriminal olaylarda biyolojik delillerin tanınması, korunması ve toplanması hakkında bilgi verilerek tartışlır

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 5 2 10
10 Tartışma 14 1 14
11 Soru-Yanıt 14 1 14
18 Örnek Vaka İncelemesi 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 21 21
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
54 Ev Ödevi 2 20 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Olay Yeri incelemesine giriş ve Olay Yeri Kavramları
2 Kriminal İncelemeler
3 Maddi Delil Kavramı
4 Olay Yeri Araştırma Yöntemleri
5 Olay Yeri Tespit Yöntemleri
6 Cinsel Suçlarda Olay Yeri İncelemesi I
7 Cinsel Suçlarda Olay Yeri İncelemesi I
8 Cinayet vakalarında Olay Yeri İncelemesi I
9 Cinayet vakalarında Olay Yeri İncelemesi I
10 Trafik Kazalarında Olay Yeri İncelemesi I
11 Trafik Kazalarında Olay Yeri İncelemesi II
12 Patlama ve yangında Olay Yeri İncelemesi I
13 Patlama ve yangında Olay Yeri İncelemesi I
14 Örnek vaka tartışması
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1288609 Olay Yeri incelemesine giriş, Olay ve Olay Yeri Kavramları
2 1288610 Olay Yeri Araştırma ve Tespit Yöntemleri
3 1288611 Cinsel Suçlarda Olay Yeri İncelemesi,
4 1288612 Cinayet vakalarında Olay Yeri İncelemesi,
5 1288613 Trafik Kazalarında Olay yeri İncelemesi,

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70860 Farklı alandaki lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar.
2 70851 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
3 70852 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
4 70853 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
5 70854 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
6 70855 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
7 70856 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
8 70857 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 70858 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetme yeteneğine sahip olur.
10 70859 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, sonuçları dikkate alarak değerlendirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4
2 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4
3 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5
4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5
5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek