Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ABE611 Adli Genetik 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Bu derste öğrencilere DNA kaynakları, DNA elde etme yöntemleri, geçmişten günümüze kadar kullanılan polimorfik sistemler ve populasyon genetiğnin temel prensipleri, kimliklendirme, akrabalık ilişkilerinin belirlenmesi v.b konuların aktarılması amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr Meltem Kökdener

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Forensic Forensic DNA Typing: Biology, Technology, and Genetics of STR Markers, JGenetic Suspects: Global Governance of Forensic DNA Profiling and Databasing, An Introduction to Forensic Genetics Güncel Makaleler

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

DNA çıkarılması, STR loci yapısı, STR analizi ve profillemesi, DNA delilinin değerlendirme ve sunumu, DNA profilleri veritabanları, kinship testi, babalık testi, SNP, soy markırları, mitokondriyal DNA profillemesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 14 1 14
19 Beyin Fırtınası 14 1 14
27 Makale Yazma 1 23 23
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 22 22
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
34 Okuma 14 1 14
54 Ev Ödevi 2 20 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Adli Genetiğe giriş - kavramlar, tarihçe
2 DNA'nın yapısı ve genom
3 Biyolojik materyaller
4 DNA izole etme ve ölçme,PCR
5 RFLP, PCR ve elektroforez teknikleri ve adli bilimlerde kullanımı
6 Kısa ardışık tekrarlar (STR), STR analizi
7 Mitokondriyal DNA ve analiz teknikler - adli olgularda kullanımı
8 DNA kanıtlarının değerlendirilimesi
9 DNA veri bankaları yurtdışı örnekleri
10 Kimliklendirme,Soy belirteçleri
11 Olay Yeri İncelemesi ve DNA Kaynakları Önemi
12 Örnek vaka tartışması
13 Örnek vaka tartışması
14 Örnek vaka tartışması
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1288601 Moleküler biyoloji tekniklerinin adli bilimlerde kullanımı ve uygulanması
2 1288602 Olay yeri araştırması ve biyolojik kanıtların toplanması- transferi
3 1288603 Olay yerinde bulunan biyolojik kanıtların değerlendirilerek şüpheli ve mağdur arasındaki ilişkinin belirlenmesi
4 1288604 DNA teknolojisini kullanarak biyolojik kanıtların kimilklendirilmesi ve annelik, babalık, akrabalık tayini yapmak
5 1288605 Adli olguların çözümünde DNA bankalarının önemi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama