Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ABE623 Nükleik Asitlerin Yapı ve Fonksiyonu II 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı genetik materyal olan nükleik asitlerin yapı, bicim ve fonksiyonları ile ilgili detaylı bilgi vererek öğrencilerin temel bilgi eksikliklerini gidermek ve düzeyini yükselterek diğer adli genetik dersleri için alt yapı oluşturmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üye. Alper TOKAY

Ön Koşul Dersleri

YOK

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. H. Ümit Lüleyap, Moleküler Genetiğin Esasları, Nobel Kitabevi, Adana, 2008, ISBN: 978-605-397-005-7 2. Editörler Ahmet Yıldırım, Fevzi Bardakcı, Mehmet Karataş, Bahattin Tanyolaç, Moleküler Biyoloji Protein Sentezi ve Yıkımı, 1. Baskı, Nobel, 2007, ISBN:978-9944-77-184-9 3. N. Yavuz Ensari, Moleküler Biyoloji, D.Ü. Basımevi, Diyarbakır, 2002, ISBN: 975-92913-0-4 4. William S. Klug, Michael R. Cummings, Concepts of Genetics, 6th Edition, Prentice Hall, 2000, ISBN: 0-13-081626-4 5. Güler Temizkan, Genetik II Moleküler Genetik, İ.Ü. Fen Fak Basımevi, İstanbul, 1999 ISBN: 975-404-429-9 6. Benjamin Lewin, Genes, Oxford University Pres, Oxford, 1997

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

Bu ders nükleik asitlerin yapı ve fonksiyonlarının bir bölümünü ile ilgili bilgi içermektedir. Diğer bölümü ise Nükleik Asitlerin Yapı ve Fonksiyonu II dersinde verilecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 14 20 1
24 Seminer 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 70 1
39 Rapor Sunma 1 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 30 30
5 Derse Katılım 14 3 42
21 Rapor Sunma 2 15 30
24 Seminer 2 25 50
54 Ev Ödevi 7 2 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş YOK YOK
2 Kalıtım ile ilgili görüşler YOK YOK
3 Nükleik asitlerin yapı ve özellikleri YOK YOK
4 Nükleik asitlerin organizasyonu I YOK YOK
5 Nükleik asitlerin organizasyonu II YOK YOK
6 Nükleik asit metabolizması enzimleri YOK YOK
7 Dönem ara sınavı
8 Replikasyon YOK YOK
9 Gen ekspresyonu I YOK YOK
10 Gen ekspresyonu II YOK YOK
11 Gen ekspresyonu III YOK YOK
12 Gen regülasyonu I YOK YOK
13 Gen regülasyonu II YOK YOK
14 Gen regülasyonu III YOK YOK

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1338185 Nükleik asitlerin yapı ve özellikleri, organizasyonu, nükleik asitlerin metabolizması enzimleri, replikasyonu, gen ekspresyonu, gen regülasyonu konuları detaylı olarak öğrenilmiş ve Adli Tıp Enstitüsü'nde genetik ile ilgili diğer derslerin anlaşılabilmesi için gerekli altyapı oluşturulmuş olacaktır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70860 Farklı alandaki lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar.
2 70851 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
3 70852 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
4 70853 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
5 70854 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
6 70855 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
7 70856 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
8 70857 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 70858 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetme yeteneğine sahip olur.
10 70859 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, sonuçları dikkate alarak değerlendirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 1 2 3 3 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek