Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ABE626 Biyolojik Organizasyon 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Biyolojik yapıların organizasyonunun anlaşılabilmesi için adli biyolojiye dönük olarak temel biyolojik tanımların yapılması ve bu tanımlardan başlayarak hücre, doku seviyesinde organizasyonunun ilişkilendirilmesi ve çalışma şekillerinin anlatılmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üye. Alper TOKAY

Ön Koşul Dersleri

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

* Alberts et.al., 2008, Molecular Biology of The Cell 5th ed., Garland Science, Taylor and Francis Group, LLC, NewYork, 1200. sayfa *A.C.Guyton and J.E.Hall. 2006. Textbook of Medical Physiology 11th ed., Elsevier Inc., Philadelphia, Pennsylvania. 1116 sayfa. * Widmaier, E.P., Raff, H., Strang, K.T., 2003. Human Physiology: The Mechanisms of Body Function, 9th eds., the McGraw-Hill Companies. 800 sayfa.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

Hücre ve yapı taşları, hücre enerjitikleri, transport, hücreler arası iletişim ve hücre ekstraselülar matriksinin tanımlanması, dokular, dokuların sınıflandırılması, organlar, organ fonksiyonları, kan doku ve vücut sıvıları, bağışıklık sisteminin çalışma şekilleri ve konu ile ilgili terminolojinin öğretilmesidir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
48 Sözlü Sınav 1 25 1
54 Ev Ödevi 1 25 1
2 Final Sınavı 1 70 1
36 Rapor 1 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 8 112

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hücre temel yapıtaşlarının anlatılması, inorganik ve organik bileşenler, hücre bileşenleri YOK YOK
2 Hücre temel yapıtaşlarının anlatılması, inorganik ve organik bileşenler, hücre bileşenleri YOK YOK
3 Genetik materyalin tanımlanması, DNA, RNA, ve protein ilişkisi YOK YOK
4 Hücre canlılığı, hücre canlılığının devam etmesi, temel hücre fizyolojisi YOK YOK
5 Hücrede transport YOK YOK
6 Ara Sınav
7 Hücreden doku organizasyonuna geçiş YOK YOK
8 Dokular ve dokuların sınıflandırılması YOK YOK
9 Dokular, doku preparatlarının hazırlanması ve görülmesi YOK YOK
10 Dokular, doku preparatlarının hazırlanması ve görülmesi YOK YOK
11 Organlar, organ fonksiyonları YOK YOK
12 Organlar, organ fonksiyonları YOK YOK
13 Kan doku genel tanımı ve vücut sıvıları, genel bileşim komposizyonları YOK YOK
14 Bağışıklık sisteminin çalışma prensipleri YOK YOK

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1546580 Dersle hedeflenen hücreyi oluşturan temel bileşenler seviyesinden başlanarak, dokulara kadar biyolojik organizasyonun anlatılması ve biyoloji temelini almamış, adli bilimler dalında yüksek lisans çalışması yapmak isteyen biyoloji haricindeki lisans bilim dallarından gelen öğrencilerin hücre ve doku seviyesinde temel kavramları öğretilmesi, biyolojik birimlerin tanımlanması ve birbirleri arasındaki ilişkinin anlatılması ve terminolojinin öğretilmesi bu ders kapsamında hedeflenmiştir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78522 Farklı alandaki lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar.
2 78513 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
3 78514 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
4 78515 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
5 78516 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
6 78517 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
7 78518 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
8 78519 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 78520 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetme yeteneğine sahip olur.
10 78521 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, sonuçları dikkate alarak değerlendirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 2 1 1 2 1 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek