Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GZT103 Temel Gazetecilik 927001 1 1 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere gazetecilik mesleği, haber toplama ve üretim süreci hakkında temel bilgileri vermek, bu bilgileri kullanarak gazetecilik mesleğine hazırlanmalarını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Beste Nigar Erdem

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tokgöz, O. (2015). Temel Gazetecilik, Ankara: İmge Kitabevi. Özgen, M. (2004). Türkiye’de Basının Gelişimi ve Sorunları, İstanbul: İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları. Özsever, A. (2004). Tekelci Medyada Örgütsüz Gazeteci: Türkiye’de Basın Çalışanlarının Sorunları ve Bir Model Önerisi, Ankara: İmge Kitabevi. Alankuş, S. (Der). (2003). Gazetecilik ve Habercilik. İstanbul: IPS Vakfı Yayınları. Kaya, A. R. (2009). İktidar Yumağı: Medya-Sermaye-Devlet, Ankara: İmge. Muhabir: Habercinin El Kitabı (2018). Anadolu Ajansı Yayınları. Hülür, H. ve Yaşın, C. (Der). (2017). Yeni Medya: Geleceğin Gazeteciliği. Ankara: Ütopya Yayınevi. Narin, B. (2017). Uzman Görüşleri Bağlamında Haber Üretiminde Otomatikleşme: Robot Gazetecilik, Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi, 27, 79-108.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders haber, gazete, gazeteci gibi temel kavramların yanı sıra; haber değerleri, haberin unsurları, haber çeşitleri, haber kaynakları, haber toplama ve üretim süreci gibi temel gazetecilik bilgilerini içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 1 14
11 Soru-Yanıt 14 1 14
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
34 Okuma 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dünyada gazetecilik faaliyetlerinin ortaya çıkışı ve gelişimi Hafta1.pptx
2 Gazete kavramı
3 Gazete türleri-1
4 Gazete türleri-2
5 Gazeteci kavramı ve gazetecilerin çalışma koşulları
6 212 Sayılı Kanun ve Basın Kartı Yönetmeliği
7 Haber kavramı, haber değerleri, haber ve gerçeklik ilişkisi: Liberal-çoğulcu yaklaşım
8 Haber ve gerçeklik ilişkisi: Eleştirel yaklaşımlar
9 Haber çözümlemeleri
10 Haberin unsurları, haber çeşitleri
11 Haber toplama süreci ve haber kaynakları
12 Haber üretim süreci
13 Yeni iletişim teknolojileri, yapay zeka ve robot gazetecilik üzerine tartışmalar
14 Yeni iletişim teknolojileri, yapay zeka ve robot gazetecilik üzerine tartışmalar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1218713 Gazetecilik alanı ile ilgili temel kavramları tanımlar.
2 1218752 Bir haber organizasyonunun sahiplik yapısını ve gazetecilerin çalışma koşullarını temel düzeyde açıklar.
3 1218754 Fikir ve kitle gazeteciliğini tanımlar.
4 1218765 Yerel, bölgesel, yaygın basın kavramlarını açıklar.
5 1298944 Haber ve gerçeklik arasındaki ilişkiyi tartışır.
6 1298945 Bir haber metnini dil, gramer, fotoğraf, tasarım gibi özellikleri bağlamında çözümler.
7 1218732 Haber toplama ve üretim sürecini temel düzeyde açıklar.
8 1218789 Haber toplama ve üretim sürecinde karşılaşılan sorunları tartışır
9 1218802 Küreselleşen dünyada basının konumunu, gazetecilik mesleğindeki değişimleri ve dönüşümleri tartışır, çözüm önerileri geliştirir.
10 1298946 Robot gazetecilik ve yapay zekaya ilişkin gelişmeleri değerlendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68313 Gazetecilikle ilgili meslek pratiklerini edinme.
2 68320 İyi derecede mesleki yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma.
3 68317 Ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri takip edebilme ve yorumlayabilme.
4 68314 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
5 68316 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını kavrama.
6 68322 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68321 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68315 Disiplin içi ve disiplinlerarası temel kuramsal bilgilere sahip olma.
9 68318 Bilişim teknolojilerini medyada kullanabilme.
10 68319 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 3 5 1
2 3 4 5 5 1
3 1 2 4 5 1
4 1 3 5 5 1
5 3 5 5 5 5
6 3 5 5 5 5
7 3 2 5 5 2
8 2 5 5 5 3
9 3 5 5 5 4
10 3 5 5 5 1 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek