Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GZT102 Temel Fotoğrafçılık 927001 1 2 5

Dersin Amacı

Fotoğraf makinesinin kökenleri tanımlandıktan ve geçirdiği evrim aktarıldıktan sonra, fotoğraf-kompozisyon ilişkisi ve fotoğraf türleri konusunda bilgi birikiminin sağlanmasıyla, teorik bilginin öğrenci uygulamaları ile pratiğe geçirilmesi hedeflenmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Ahmet OKTAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Roland Barthes, Camera Lucida: Fotoğraf Üzerine Düşünceler 2. John Berger, Görme Biçimleri 3. Susan Sontag, Fotoğraf Üzerine 4. Özer Kanburoğlu, A'dan Z'ye Fotoğraf

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Geleceğin iletişimcilerine fotoğraf teknolojisinin dünü ve bu günü ile ilgili bilgiler verilir. Bilimsel bir alt yapı oluşturmak, öğrencinin yaratıcı yönünün teknik ile birleştirilmesi zorunluluğu ile; fotoğrafın önemi, teknik ve estetik kullanımı, işlevsel ve sanatsal yönleri irdelenir. Makineler, objektifler, ışık, perspektif, diyafram, enstantene, flaşlar, aydınlatma kuralları, pozometreler, film gurupları ve özellikleri, filtreler, kompozisyon kuralları, etik ve dijital makineler ile bunların özellikleri tartışılır. Bakmak ve görmek arasındaki farklılığın, fotoğraf sanatındaki örnek yansımaları üzerinde gerekli tartışmalar yapılır. Ders için gerekli araç gereçlerin ve sarf malzeme ihtiyacının karşılanması durumunda, teori ile birlikte uygulamalarda yürütülür.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
6 Uygulama/Pratik 1 30 1
2 Final Sınavı 1 60 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
6 Uygulama/Pratik 2 15 30
16 Alan Gezisi 1 5 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 18 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 35 35
34 Okuma 2 17 34

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fotoğrafçılığın gelişimi: optik gelişmeler ve Camera Obscura 1. Fotoğrafın Gelişimi -1.docx
2 Fotoğrafçılığın gelişimi: ışığın sabitlenmesi. 2. Fotoğrafın Gelişimi -2.docx
3 İlk dönem fotoğraflar ve fotoğrafçılar... 3. İlk dönem fotoğraflar ve fotoğrafçılar.docx
4 Fotoğraf makinesi ve yardımcı gereçler X X 4. Fotoğraf makinesi ve yardımcı gereçler - Kopya.docx
5 Fotoğraf makinesinin programları ve fonksiyonları 5. Fotoğraf makinesinin programları ve fonksiyonları.docx
6 Fotoğrafta ışığın etkileri 6. Fotoğrafta ışık.docx
7 Temel fotoğraf tekniklerinin uygulanması.
8 Vize Sınavı
9 Objektifler ve fonksiyonları 9. Objektifler.docx
10 Fotoğrafta kompozisyon -1 X X 10. Kompozisyon -1.docx
11 Fotoğrafta kompozisyon -2 X X 11. Kompozisyon -2.docx
12 Çekim teknikleri X X 12. Çekim teknikleri.docx
13 Fotoğrafçılık uygulamaları X X
14 Öğrenci fotoğraflarının değerlendirilmesi.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1200138 Fotoğraf aracının kökenini ve geçirdiği evrimi kavrar.
2 1200188 Fotoğraf makinesini tanıyarak ve fonksiyonlarını öğrenerek kullanabilme becerisini geliştirir.
3 1200192 Fotoğraf ve kompozisyon ilişkisi konusunda analiz etme, değerlendirme ve yorumlama yetisi kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68313 Gazetecilikle ilgili meslek pratiklerini edinme.
2 68320 İyi derecede mesleki yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma.
3 68317 Ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri takip edebilme ve yorumlayabilme.
4 68314 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
5 68316 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını kavrama.
6 68322 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68321 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68315 Disiplin içi ve disiplinlerarası temel kuramsal bilgilere sahip olma.
9 68318 Bilişim teknolojilerini medyada kullanabilme.
10 68319 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 1 2 1 2 3 2 2 2
2 5 4 1
3 5 2 2 2 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek