Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GZT106 Hukukun Temel Kavramları 927001 1 2 5

Dersin Amacı

Dersin amacı, hukuk, hak ve adalet kavramları; hukuk kuralları ve diğer toplumsal kurallar arasındaki ilişkileri; hukukun dalları ve hukuk sistemleri; Anayasa, yasalar, tüzükler ve yönetmelikler; Türk hukukunun kaynakları; yargı organları ve işlevleri; hukuki eylemler ve sonuçlarını öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Ögr. Üyesi Nurhayat YOLOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kemal Gözler (2015). Hukukun Temel Kavramları. 13. Baskı, Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım. Menaf TURAN (2018), Türkiye’nin Yeni Yönetim Düzeni: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Social Sciences Research Journal, Volume 7, Issue 3, 42-91 E. İrem AK (2015), Hukukun iç ahlâkı: Lon L. Fuller’in görüşleri çerçevesinde bir inceleme, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 64 ,Sayı 1, 1 - 36 Gökçe ÇATALOLUK (2019), Kant Düşüncesinde Hukukun Sınır Hatları İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 10 , Sayı 1, 202 - 209

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hukuk dalları, yazılı hukuk, örf ve adet hukuku, hukuk sistemleri, normlar hiyerarşisi, yargı organları ve işlevleri, kamu hukuku-özel hukuk, hukuk kurallarının çeşitleri, kanunlaştırma, hukuk kurallarının yer ve zaman bakımından uygulanması, hukuk kurallarının müeyyidesi, denkleştirici adalet, dağıtıcı adalet, nefaset, hak kavramı, hakların edinimi, kullanımı ve kaybı, hukuki eylemler ve sonuçları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 5 1 5
11 Soru-Yanıt 1 3 3
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 2 30
34 Okuma 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hukukun Temel Kavramlarına Giriş: Konulara Toplu Bakış AVYS-HukukT.K.-1-Genel.pptx
2 Toplumsal Düzen Kuralları ve Hukuk AVYS-Hukuk-2.Topl.Kuralr..pptx
3 Türkiye’de Hukuk Sistemi AVYS-Hukuk-3-Kaynaklar.pptx
4 Hukukun Temel Kaynakları AVYS-Hukuk-4-Makale.pptx
HukmetSistem-MAKLE 26.3.219.pdf
5 Hukukun Dalları: Kamu Hukuku, Özel hukuk AVYS-Hukuk-5-Kamu-Özel.pptx
6 Hak ve Hakkın korunma Yolları AVYS-Hukuk-6-Hak.pptx
7 Dava ve Dava Çeşitleri AVYS-Hukuk-7-Dava.pptx
8 Hukuki Sorumluluk AVYS-Hukuk-8-Sorumluk.pptx
9 Ara sınavlar
10 Hukuki Olaylar, Fiiller, İşlemler AVYS-Hukuk-10-Olaylar.pptx
11 Kişiler ve Kişilik AVYS-Hukuk-11-Kisilik.pptx
12 Aile Hukuku, Miras Hukuku, Eşya Hukuku, Borçlar Hukuku AVYS-Hukuk-12 Aile.pptx
13 Final Sınavları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1232906 Hukukun toplumsal ve antropolojik işlevi, hukuk kurallarının bulunduğu yerler ve özellikleri bilir.
2 1232907 Hukuk dallarını ve hukuk sistemlerini öğrenip ayırt eder.
3 1232908 Anayasal hak ve ödevlerini bilir.
4 1232909 Temel haklar ve özgürlükleri kullanma yollarını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68313 Gazetecilikle ilgili meslek pratiklerini edinme.
2 68320 İyi derecede mesleki yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma.
3 68317 Ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri takip edebilme ve yorumlayabilme.
4 68314 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
5 68316 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını kavrama.
6 68322 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68321 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68315 Disiplin içi ve disiplinlerarası temel kuramsal bilgilere sahip olma.
9 68318 Bilişim teknolojilerini medyada kullanabilme.
10 68319 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5
2 5 5
3 5 5 5
4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek