Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GZT108 İletişim ve Medya Tarihi 927001 1 2 5

Dersin Amacı

İletişim ve medya tarihi dersinde öğrencilerin hem tarihsel süreçteki geliştirilen haberleşme sistemlerini öğrenmeleri hem de medya ve iletişim teknolojileri bağlamındaki çağdaş gelişmeleri ve bunların günümüzdeki yansımalarını öğrenmeleri amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Onur Bekiroğlu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Korkmaz Alemdar: Türkiye'de Çağdaş Haberleşmenin Tarihsel Kökenleri David Crowley-Paul Heyer: İletişim Tarihi: Teknoloji - Kültür - Toplum Peter Burge-Asa Briggs. Medyanın Toplumsal Tarihi Massimo Baldini: İletişim Tarihi. Çev: Gül Batuş, İstanbul: Avcıol Basım Yayım. Marshall T. Poe. İletişim Tarihi. Konuşmanın Evriminden İnternete Medya ve Toplum. Çev: Umut Yener Kaya. İstanbul: Islık Yayınları. Orhan Koloğlu. Türkiye'de Basın. İstanbul: İletişim Yayınları. Türkiye Bilimler Akademisi. Ulusal Açık Ders Malzemeleri. İletişim ve Teknoloji. Levend Kılıç. Fotoğraf ve Sinemanın Toplumsal Tarihi. Dost Kitabevi: Ankara. Nazife Güngör. Cumhuriyet Döneminde İletişim. Ankara: Siyasal Kitabevi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

- İlk uygarlıkların iletişim araçları - Ahamenid haberleşme sistemi - Roma ve Bizans haberleşme sistemi - Roma İmparatorluğu sonrası Avrupa'da haberleşme - Sasani, Emevi ve Abbasi haberleşme sistemleri - 15. yüzyıla kadar Avrupa'daki genel durum - 15. yüzyıl sonrası Avrupa'da genel durum: Matbaanın icadı, Sanayi Devrimi ve toplumsal etkileri - Osmanlı İmparatorluğu'nda haberleşme sistemi - Çağdaş gelişmelerin Osmanlı İmparatorluğu'na etkileri - Radyo ve televizyonun icadı ve toplumsal etkileri - Cumhuriyet dönemi haberleşme sistemleri - Yeni İletişim Teknolojileri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 75 1
41 Proje Sunma 1 25 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 1 25 25
22 Proje Hazırlama 1 25 25
23 Proje Sunma 1 25 25
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İletişim tarihi alanı üzerine genel bir giriş İletişim ve Medya Tarihi. 1. Hafta.docx
2 Yazıya giden yolun hikâyesi; Alfabenin doğuşu İletişim ve Medya Tarihi. 2. Hafta.docx
3 İlk uygarlıkların iletişim araçları; İletişim ve haberleşme sistemlerine ilişkin ilk örnekler: Ahamenid haberleşme sistemi İletişim ve Medya Tarihi. 3. Hafta.docx
4 Roma ve Bizans haberleşme sistemleri; Roma İmparatorluğu sonrası Avrupa'da haberleşmenin genel durumu; Ahamenid communication system; Roman and Byzantine communication system; Communications in Europe after the Roman Empire İletişim ve Medya Tarihi. 4. Hafta.docx
5 Doğu'da haberleşme sistemlerinin örgütlenmesi ve sürekliliği; Sasani, Emevi ve Abbasi haberleşme sistemleri İletişim ve Medya Tarihi. 5. Hafta.docx
6 Haberleşme'de Moğol ve Memluk Uygulaması; Selçuklular Deneyimi; Osmanlı Haberleşme Sistemine Giriş İletişim ve Medya Tarihi. 6. Hafta.docx
7 Osmanlı'da Resmi ve Özel Haberleşme İletişim ve Medya Tarihi. 7. Hafta.docx
8 Haberleşmede Çağdaş Gelişmenin Kaynakları; Haberin Yayılması Olgusu; El Yazması Haber Geleneği; Matbaanın Gelişimi ve Etkileri İletişim ve Medya Tarihi. 8. Hafta.docx
9 Ara sınav
10 Gazetenin Doğuşu ve Buluşlar Çağı; Optik Telgraftan Elektrikli Telgrafa İletişim ve Medya Tarihi. 10. Hafta.docx
11 Telefonun icadı, Kitle İletişim Araçlarına Evrilen Süreç: Telsiz Telgraftan Radyoya; Fotoğraf ve Sinemanın İlk Adımları İletişim ve Medya Tarihi. 11. Hafta.docx
12 Hareketli Görüntü ve Görselliğin Zirvesi Olarak Televizyon; Çağdaş Haberleşmenin Osmanlı'ya Etkileri İletişim ve Medya Tarihi. 12. Hafta.docx
13 Türkiye Cumhuriyeti'nde Haberleşmenin Dünü ve Bugünü İletişim ve Medya Tarihi. 13. Hafta.docx
14 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1436975 İlk uygarlıkların iletişim araçları ve tarihi hakkında bilgi sahibi olur.
2 1436977 İletişim tarihinde geliştirilen haberleşme sistemleri hakkında bilgi sahibi olur.
3 1436999 İletişim alanındaki çağdaş gelişmeleri ana hatlarıyla tanımlar.
4 1437003 Türkiye'deki iletişim tarihinin gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
5 1437030 İletişim alanındaki teknolojik gelişmelerin toplumsal ve kültürel yansımalarını analiz eder.
6 1445046 İletişim tarihinde yaşanan gelişmeler arasındaki ilişkileri değerlendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76045 Gazetecilikle ilgili meslek pratiklerini edinme.
2 76052 İyi derecede mesleki yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma.
3 76049 Ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri takip edebilme ve yorumlayabilme.
4 76046 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
5 76048 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını kavrama.
6 76054 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 76053 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 76047 Disiplin içi ve disiplinlerarası temel kuramsal bilgilere sahip olma.
9 76050 Bilişim teknolojilerini medyada kullanabilme.
10 76051 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 3 5
6 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek