Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK509 Türkiye'de Kent Hakkı 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Öğrencilerin kent kültürü ve kent hakkı disiplini arasındaki ilişki ve bağlantıları kurabilmelerini sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Ahmet MUTLU

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ahmet MUTLU; Nazlı Y. Batmaz Türkiye'de Kent Hakkı, Orion Kitabevi, Ankara 2013.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

kentlerin tarihi-yönetim düşüncesinin tarihi-yerleşimin evrimi-çevre yönetimi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 50
5 Derse Katılım 1 25 1
27 Makale Yazma 1 50 1
34 Okuma 1 25 1
2 Final Sınavı 1 40 1
39 Rapor Sunma 1 60 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 1 7 7
29 Bireysel Çalışma 10 6 60
54 Ev Ödevi 4 10 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ekolojik sorunlar
2 Yönetim düşüncesi
3 Ekolojik sorunlarla yönetim düşüncesi arasındaki ilişki ve bağlantılar
4 Ekolojik sorunlarla yönetim düşüncesi arasındaki ilişki ve bağlantılar
5 Ekolojik çözüm arayışlarında yönetim düşüncesi
6 Ekolojik akımlarda yönetim düşüncesi
7 Ekolojik akımlarda yönetim düşüncesi
8 Bilimsel araştırma sunumları
9 Bilimsel araştırma sunumlar
10 Bilimsel araştırma sunumlar
11 Bilimsel araştırma sunumlar
12 Bilimsel araştırma sunumlar
13 Bilimsel araştırma sunumlar
14 Dönem sonu değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1513127 Öğrenci yönetim tarihi hakkında fikir sahibi oldu.
2 1513128 Öğrenci, ekolojik sorunların ortaya çıkışı husuusnda tarihsel ve düşünsel süreçleri öğrendi.
3 1513129 Öğrenci, yönetim düşüncesi ile ekolojik sorunların ortaya çıkış süreci üzerinde ortak tarihsel ve düşünsel süreçleri kavradı.
4 1513130 Öğrenci, ekolojik sorunlara çözüm üretilmesi hususunda yönetimin rolü ve işlevini kavradı.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76563 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, kamu yönetimi alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 76564 Kamu yönetimi disiplinine ait bilgileri, kamu yararı çerçevesinde kullanabilme becerisine sahip olmak.
3 76565 Kamu yönetimine yönelik sorunlarda disiplinlerarası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
4 76566 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
5 76567 Kamu yönetimine ilişkin araştırmalarda konunun tespitinden, araştırmanın sonuçlandırılmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar geçen süreç içerisinde, mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme becerisi elde etmek.
6 76568 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz etmek, yorumlamak ve değerlendirmek; çözüm önerileri sunmak.
7 76569 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak..
8 76570 Kamu yönetimi alanına ilişkin kendi başına özgün bir çalışma becerisi kazanmak.
9 76571 Kamu yönetimine ilişkin tarihi bilgi birikiminin ötesinde, alanıyla ilgili güncel bilgileri izleme yeteneğini geliştirmek.
10 76572 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminin alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurmak ve disiplinler arası yorum ve analiz yapmak.
11 76573 Kamu yönetimi konusunda elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek.
12 76575 Kamu yönetimi alanı ile ilgili çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme.
13 76576 En az bir yabancı dili yetkin bir biçimde kullanabilme ve kamu yönetimi alanındaki yabancı literatürü takip edebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4
2 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek