Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK523 Türk Siyasal Düşüncesi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Ders, Türk siyasal düşünce tarihini dönemleri itibariyle ele almayı amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assoc. Prof. İlhan Aksoy

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. S. Hayri Bolay, Osmanlıda Düşünce Hayatı ve Felsefe, Ankara, 2005 2. S.Hayri Bolay, Türk Düşüncesinde Gezintiler, Ankara, 2008 3. H.Ziya Ülken, Türk Tefekkür Tarihi, İstanbul,2011 4. . H.Ziya Ülken, Uyanış Devrinde Tercümenin Rolü, 1997 5. Ziya Ülken, Samir Amin, Doğu Uygarlığının Yükselişinin Tarihi Nedenleri, İstanbul, 2009 6. H.Ziya Ülken, Türkiyede Çağdaş Düşünce Tarihi, İstanbul, 2005 7. Osman Turan, Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi, İstanbul, 1993 8. Osman Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk İslam Medeniyeti Tarihi, İstanbul, 2003 9. Nureddin Topçu, Kültür ve Medeniyet, İstanbul, 2000 10. Nureddin Topçu, Ahlak Nizamı, İstanbul, 2005 11. Niyazi Berkes, Türkiyede Çağdaşlaşma, İstanbul, 2012

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders, Hilmi Ziya Ülken, Niyazi Berkes, Nureddin Topçu gibi çağdaş Türk düşünürlerinin siyasal düşünce tarihimizin gelişimi üzerine olan görüşlerini incelemeyi ve yeniden tartışmayı içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
27 Makale Yazma 2 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 5 10
2 Final Sınavı 10 3 30
5 Derse Katılım 1 30 30
27 Makale Yazma 15 5 75
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 5 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 0 0 0
54 Ev Ödevi 0 0 0

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türk Kültürünün Teşekkülü
2 İslam öncesi dönemde Türk kültürü
3 İslam sonrası dönem
4 Selçuklular
5 Fars etkisi
6 Akdeniz havzası
7 Bizans kültürü ve etkileri
8 Osmanlı dönemi
9 Osmanlı medeniyetinin teşekkülü
10 Osmanlı düşüncesinin oluşumu ve düşünce yapısı
11 Ara sınav ya da ödev
12 Osmanlıda felsefe
13 Osmanlı modernleşmesi
14 Genel değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1440719 Türk kültür ve medeniyet tarihinin derinlemesine öğrenmesi ve kavranması.
2 1440635 Kavramlar analizini yapmak, analitik düşüncenin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76563 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, kamu yönetimi alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 76564 Kamu yönetimi disiplinine ait bilgileri, kamu yararı çerçevesinde kullanabilme becerisine sahip olmak.
3 76565 Kamu yönetimine yönelik sorunlarda disiplinlerarası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
4 76566 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
5 76567 Kamu yönetimine ilişkin araştırmalarda konunun tespitinden, araştırmanın sonuçlandırılmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar geçen süreç içerisinde, mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme becerisi elde etmek.
6 76568 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz etmek, yorumlamak ve değerlendirmek; çözüm önerileri sunmak.
7 76569 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak..
8 76570 Kamu yönetimi alanına ilişkin kendi başına özgün bir çalışma becerisi kazanmak.
9 76571 Kamu yönetimine ilişkin tarihi bilgi birikiminin ötesinde, alanıyla ilgili güncel bilgileri izleme yeteneğini geliştirmek.
10 76572 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminin alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurmak ve disiplinler arası yorum ve analiz yapmak.
11 76573 Kamu yönetimi konusunda elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek.
12 76575 Kamu yönetimi alanı ile ilgili çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme.
13 76576 En az bir yabancı dili yetkin bir biçimde kullanabilme ve kamu yönetimi alanındaki yabancı literatürü takip edebilme.