Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
YER501 Yerel Yönetimlerde Modern Yönetim Teknikleri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Yerel yönetimlerde ortaya çıkan çağdaş yaklaşımlar hakkında bilgi vermek.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aykut BEDÜK, Modern Yönetim Teknikleri Nuri TORTOP vd., Yönetim Bilimi Bekir PARLAK, Yönetim Bilimi ve Çağdaş Yönetim Teknikleri

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Geleneksel kamu yönetimi, yeni kamu yönetimi, postmodern yönetim yaklaşımları ve yerel yönetimler üzerine yansımalar, yerel yönetim hizmetlerinde kalite, sistem yaklaşımı, durumsallık yaklaşımı, yöneylem araştırması, amaçlara göre yönetim, z teorisi, toplam kalite yönetimi, stratejik yönetim, kıyaslama, dış kaynaklardan yaralanma, öğrenen örgütler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 5 10
2 Final Sınavı 10 3 30
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 2 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 3 42
34 Okuma 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Geleneksel Kamu Yönetimi
2 Yeni Kamu Yönetimi
3 Sistem Yaklaşımı
4 Durumsallık Yaklaşımı
5 Amaçlara Göre Yönetim
6 Yöneylem Araştırması
7 Z Teorisi
8 Postmodern Yönetim Düşüncesine Genel Bakış
9 Toplam Kalite Yönetimi
10 Stratejik Yönetim
11 Kıyaslama
12 Dış kaynaklardan Yararlanma
13 Küçülerek Büyüme
14 Öğrenen Örgütler
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1204306 Yerel yönetimlerde güncel tartışmaları bilir
2 1204317 Türk yerel yönetim sisteminin temel sorunlarını bilir
3 1204322 Yerel yönetimlerde çağdaş yaklaşımları öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68845 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, kamu yönetimi alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 68846 Kamu yönetimi disiplinine ait bilgileri, kamu yararı çerçevesinde kullanabilme becerisine sahip olmak.
3 68847 Kamu yönetimine yönelik sorunlarda disiplinlerarası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
4 68848 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
5 68849 Kamu yönetimine ilişkin araştırmalarda konunun tespitinden, araştırmanın sonuçlandırılmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar geçen süreç içerisinde, mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme becerisi elde etmek.
6 68850 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz etmek, yorumlamak ve değerlendirmek; çözüm önerileri sunmak.
7 68853 Kamu yönetimine ilişkin tarihi bilgi birikiminin ötesinde, alanıyla ilgili güncel bilgileri izleme yeteneğini geliştirmek.
8 68856 Kamu yönetimi alanı ile ilgili çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme.
9 68857 En az bir yabancı dili yetkin bir biçimde kullanabilme ve kamu yönetimi alanındaki yabancı literatürü takip edebilme.
10 68851 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak..
11 68854 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminin alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurmak ve disiplinler arası yorum ve analiz yapmak.
12 68852 Kamu yönetimi alanına ilişkin kendi başına özgün bir çalışma becerisi kazanmak.
13 68855 Kamu yönetimi konusunda elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek.