Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
YER503 Türk Kamu Yönetimi Sistemi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Türk kamu yönetimi sistemi, özellikleri ve sorunlarını aktarmak

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi Burhan Aykaç v.d., Türkiye'de Kamu Yönetimi

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kamu yönetimi kavramı, kamu yönetimi disiplinin tarihsel gelişim süreci, Türk kamu yönetiminin özellikleri, Türk kamu yönetimi sisteminin örgütlenmesi, merkezi yönetim başkent örgütü, taşra teşkilatı, yerel yönetimler, Türk kamu yönetimi sorunları, Türk kamu yönetimi sorunlarının çözüm yolları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 5 10
2 Final Sınavı 10 3 30
22 Proje Hazırlama 1 30 30
23 Proje Sunma 15 5 75
24 Seminer 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kamu yönetimi kavramı
2 kamu yönetimi disiplinin tarihsel gelişim süreci
3 Türk kamu yönetiminin özellikleri
4 Kamu yönetiminde örgütlenme
5 Türk kamu yönetimi sisteminin örgütlenmesi
6 Merkezi yönetim başkent örgütü
7 Merkezi yönetim
8 Taşra teşkilatı
9 Taşra teşkilatı
10 Yerel yönetimler
11 Yerel yönetimler
12 Yerel yönetimler
13 Türk kamu yönetimi sorunları
14 Türk kamu yönetimi sorunlarının çözüm yolları
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1295011 Türk kamu yönetimi sistemini bilir
2 1295012 Türk kamu yönetimi sisteminin sorun alanlarını bilir
3 1295013 Türk kamu yönetimi sistemi sorunlarının çözüm yollarını bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68845 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, kamu yönetimi alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 68846 Kamu yönetimi disiplinine ait bilgileri, kamu yararı çerçevesinde kullanabilme becerisine sahip olmak.
3 68847 Kamu yönetimine yönelik sorunlarda disiplinlerarası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
4 68848 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
5 68849 Kamu yönetimine ilişkin araştırmalarda konunun tespitinden, araştırmanın sonuçlandırılmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar geçen süreç içerisinde, mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme becerisi elde etmek.
6 68850 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz etmek, yorumlamak ve değerlendirmek; çözüm önerileri sunmak.
7 68853 Kamu yönetimine ilişkin tarihi bilgi birikiminin ötesinde, alanıyla ilgili güncel bilgileri izleme yeteneğini geliştirmek.
8 68856 Kamu yönetimi alanı ile ilgili çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme.
9 68857 En az bir yabancı dili yetkin bir biçimde kullanabilme ve kamu yönetimi alanındaki yabancı literatürü takip edebilme.
10 68851 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak..
11 68854 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminin alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurmak ve disiplinler arası yorum ve analiz yapmak.
12 68852 Kamu yönetimi alanına ilişkin kendi başına özgün bir çalışma becerisi kazanmak.
13 68855 Kamu yönetimi konusunda elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek.