Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
YER506 Kentsel Siyaset 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Öğrencilerin, kent ve kentleşme sürecinde yerel siyaset işlevi ile ve kentsel yaşam üzerine bilimsel gözlemler ile analizler yapabilmeleri hususunda katkı sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Ahmet MUTLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Kent, kentleşme, yerel demokrasi, yerel siyaset ve kent tarihi üzerine serbest okumalar yapılmalıdır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Hakan Reyhan; Ayşen Satır Reyhan (Ed.), Yerel Siyaset, Palme Yayınevi, Ankara, 2018. 2. Lewis Mumford, Tarih Boyunca Kent, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2007. 3. Ruşen Keleş, Kentleşme Politikası, İmge Kitabevi, Ankara, 2016. 4. Kemal Görmez; Hasan Yaylı, Yerel Yönetimler, Orion Kitabevi, Ankara, 2018. 5.Ahmet Mutlu, Kenti Anlamak, Palme Yayıncılık, Ankara , 2020

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1. Kent ve kentleşme (Olgusal ve sorunsal olarak) 2. Sanayi devriminden günümüze kentleşme süreçlerinin değişim ve dönüşümü 3. Kent-siyaset ilişkisi ve yerel siyaset 4. Dünya'da ve Türkiye'de yerel siyaset 5. Gündelik yaşamda yerel siyaset 6. Okumalar üzerinden tartışmalar 7. Kentsel siyaset üzere kent gözlemleri ve yorumlar 8. Kitap sunumları-yorumlar-tartışmalar 9. Saha araştırmaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
5 Derse Katılım 2 20 1
10 Tartışma 2 20 1
17 Alan Çalışması 2 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 25 25
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 10 1 10
27 Makale Yazma 1 30 30
28 Makale Kritik Etme 10 2 20
34 Okuma 14 2 28
54 Ev Ödevi 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 1. Kent ve kentleşme (Olgusal ve sorunsal olarak)
2 2. Sanayi devriminden günümüze kentleşme süreçlerinin değişim ve dönüşümü
3 3. Kent-siyaset ilişkisi ve yerel siyaset
4 4. Dünya'da ve Türkiye'de yerel siyaset
5 5. Gündelik yaşamda yerel siyaset
6 6. Literatür üzerine tartışmalar
7 7. Kentsel siyaset üzerine gözlem ve yorumlar
8 8. Kitap sunumları-yorumlar-tartışmalar
9 Kitap sunumları-yorumlar-tartışmalar
10 Kitap sunumları-yorumlar-tartışmalar
11 Kitap sunumları-yorumlar-tartışmalar
12 Saha araştırması Sonuçları
13 Saha araştırması Sonuçları
14 Saha araştırması Sonuçları
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1555917 Öğrenci kent ve kentleşme tarihi hususunda yorum yapabilir.
2 1555918 Kentleşme ile bu sürecin yönetsel ve siyasal dinamikleri hakkında yorum yapabilir.
3 1555919 Sanayileşmenin yerel siyaset üzerinde etkileri hakkında fikir sahibidir.
4 1555920 Türkiye'deki kentleşme ve yerel siyaset ilişkisini yorumlayabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek