Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HİT107 Hukukun Temel Kavramları 927001 1 1 5

Dersin Amacı

Hukukla ilgili temel kavram ve süreçleri öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Nursel BOLAT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kemal Gözler (2015). Hukukun Temel Kavramları. Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hukukun bilgi kaynakları, toplumsal düzen kuralları, hukukun dalları, yargı örgütü ve mahkemeler, dava türleri, hukuk kurallarının uygulanması, hak, müeyyide, kişilik, sorumluluk, borç, mülkiyet ve miras kavramları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 5 1 5
11 Soru-Yanıt 1 3 3
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 2 30
34 Okuma 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hukuk temel kavramlarına genel bir bakış Derse Giriş KAVRAMLAR.pptx
2 Hukukun bilgi kaynakları ve toplumsal düzen kuralları Hukukun Kaynakları.pptx
3 Hukukun kaynakları Hukukun Kaynakları.pptx
4 Hukuk sistemleri ve normlar hiyerarşisi Yargı Örgütü.pptx
5 Hukukun dalları: Kamu hukuku ve özel hukuk ayrımı Hukukun Dalları.pptx
6 Yargı örgütü ve mahkemeler Yargı Örgütü.pptx
7 Mahkemelerin yeniden düzenlenmesi Hukukun Dalları.pptx
8 Ara sınav
9 Dava türleri ve hukuk kurallarının uygulanması Dava Türleri.pptx
10 Hukuki olaylar, fiiller, işlemler Hukuki İşlem.pptx
11 Hak ve müeyyide kavramları Hak ve Müeyide.pptx
12 Kişilik, sorumluluk ve borç kavramları Kişilik, Sorumluluk ve Borç Kavramları.pptx
13 Mülkiyet kavramı Mülkiyet Kavramı.pptx
14 Miras kavramı Miras Kavramı.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1235072 Temel hukuk kavramlarını tanımlar.
2 1235073 Hukuk dallarını ve hukuk sistemlerini ayırt eder.
3 1235074 Normlar hiyerarşisini tanır.
4 1235075 Temel haklar ve özgürlükleri kullanma yollarını tartışır.
5 1235076 Yargı örgütünün organizasyon yapısını sıralar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68323 Halkla ilişkiler disiplininin ve ilişkili olduğu disiplinlerin temel kavramlarını kavrama ve disiplinler arasındaki ilişkileri kurabilme.
2 68324 Halkla ilişkiler ve tanıtım disiplini ile ilgili süreçleri araştırabilme, planlayabilme, uygulayabilme ve denetleyebilme.
3 68332 Kurumsal iletişim, itibar, değer, sosyal sorumluluk, algılama, vb. Kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme.
4 68330 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan Mesleki ve Etik Sorumluluk Bilincine Sahip Olma.
5 68325 Halkla ilişkiler kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilme.
6 68326 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68333 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68329 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.
9 68334 Halkla ilişkiler ve ilgili alanlara ilişkin stratejik düşünebilme ve stratejiler oluşturabilme.
10 68331 Ulusal ve uluslararası kültürel ve çağdaş yaklaşımları, sorunları ve olayları takip ederek mesleki görüş ve çözüm önerileri sunabilme.
11 68328 Halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmaları ortamlarına yönelik teknik bilgi, beceri ve deneyim kazanma.
12 68327 Halkla ilişkiler çalışmalarının temel basamaklarına ilişkin araştırma, ölçme-değerlendirme süreçlerini oluşturabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 1 1 5 1 1 1 1 1 4 4 1
2 3 1 1 5 1 1 1 1 1 4 4 1
3 3 1 1 5 1 1 1 1 1 4 4 1
4 3 1 1 5 1 1 1 1 1 4 4 1
5 3 1 1 5 1 1 1 1 1 4 4 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek