Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSF103 Perspektif I 927001 1 1 6

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrencilere, uzayda yer alan ve vektörel açıdan tepe, köşe, kenar (ayrıt), yüzey faktörleriyle ifade edilebilir bir forma sahip üç boyutlu nesnelerin resim düzleminde görünüşlerinin elde edilmesine ilişkin bilgi ve deneyim kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Sadık ŞENER, Doç. Dr. Ali TOMAK, Doç. Dr. Ali SEYLAN, Yrd. Doç. Dr. Tarık YAZAR, Öğr. Gör. Abdulkerim TURKAYA

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Wells, David, (1998). Geometrinin Gizli Dünyası, Çev. Selçuk Alsan, Sarmal Yayınevi, İstanbul. 2. King, Jerry P.,(1997). Matematik Sanatı, Çev. Nermin Arık, Tübitak, Ankara. 3. Struik, Dirk J., (1996). Kısa Matematik Tarihi, Çev. Yıldız Silier, Sarmal yayınevi, İstanbul. 4. Pare, E. G., Loving, R. O., Hill, I. L., Pare, R. C., (1982). Descriptive Geometry, Macmillan Publishing Go. New York. 5. Doblin, Jay., (1973). Perspective “a new system for designers, Whitney Library of Design, New York.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Bu derste, perspektif kavramı, değişik geometriler, tasarı geometri ve perspektif, perspektifin temel unsurları, belli görme ve imgeleme ilkeleri bağlamında ilişkilendirilmelerine göre perspektif türleri anlatılmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 12 4 48
29 Bireysel Çalışma 1 45 45

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Stereoskopik görme / binoküler görme, binoküler derinlik algısı bağlamıda perspektifin tanımı; terminolojik analizi (Terim olarak perspektifin etimolojik, epistemolojik, semantik ve semiyolojik açılardan incelenmesi.) Araştırma, inceleme BOLONYA 1 PERSPEKTİF.docx
2 Perspektifin temel unsurları. Bu unsurların ilişkilendirilme biçimlerine göre ortaya çıkan perspektif türleri. Araştırma, inceleme BOLONYA 1 PERSPEKTİF.docx
3 Tasarı geometri ve perspektif. Araştırma, inceleme BOLONYA 1 PERSPEKTİF.docx
4 Konik (Merkezi) izdüşüm. Araştırma, inceleme BOLONYA 1 PERSPEKTİF.docx
5 Konik (Merkezi) izdüşüm. Araştırma, inceleme BOLONYA 1 PERSPEKTİF.docx
6 Paralel izdüşüm. Araştırma, inceleme BOLONYA 1 PERSPEKTİF.docx
7 Paralel izdüşüm. Araştırma, inceleme BOLONYA 1 PERSPEKTİF.docx
8 Kartezyen sistemi ve üç eksenli (x-y-z) koordinat sistemi. Araştırma, inceleme BOLONYA 1 PERSPEKTİF.docx
9 Ara Sınav.
10 Eşlenik dik izdüşüm. Epür. Noktanın eşlenik dik izdüşümleri ve epürü. Bir doğru parçasının ve bir eğri parçasının eşlenik dik izdüşümleri ve epürleri. Araştırma, inceleme BOLONYA 1 PERSPEKTİF.docx
11 Kare, dikdörtgen ve yamuk yüzeylerinin eşlenik dik izdüşümleri ve epürü. Araştırma, inceleme BOLONYA 1 PERSPEKTİF.docx
12 Üçgen ve daire yüzeylerinin eşlenik dik izdüşümleri ve epürü. Araştırma, inceleme BOLONYA 1 PERSPEKTİF.docx
13 Eşlenik dik izdüşüm. Epür. Farklı geometrik şekillerin eşlenik dik izdüşümleri ve epürü. Araştırma, inceleme BOLONYA 1 PERSPEKTİF.docx
14 Eşlenik dik izdüşüm. Epür. Farklı geometrik şekillerin eşlenik dik izdüşümleri ve epürü. Araştırma, inceleme BOLONYA 1 PERSPEKTİF.docx
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1469498 Bir nesnenin uzaydaki konumunu resim düzleminde gösterebilir
2 1469499 Nokta, doğru, düzlem ve prizmaların iz düşüm düzlemlerine görünüşlerini çizer
3 1469500 Geometrik nesnelerin herhangi bir kesitinin görünüşlerini çizebilir.
4 1469501 Parçalardan meydana gelmiş bir kontsürüksiyonun analitik çizimini yapabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77027 Çağdaş teknolojinin kullanımı ile işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda yaratıcılıkları, estetik algı düzeyleri vb. gelişerek alanlarında gerekli donanım ve bilgi birikimine sahip yetkin birer sanatçı/tasarımcı olabilirler.
2 77028 Görsel sanatlarla ilgili disiplinler hakkında bilgi sahibi olurlar, Görsel İletişim Tasarımı hakkında detaylı bilgi birikimi edinerek sanatsal/tasarımsal sorunları tanımlayabilirler ve çözümleyebilirler.
3 77029 Tarihsel, kültürel ve yapısal bağlantılar ekseninde farklı sanat disiplinlerine ait ürünleri çözümleyebilirler.
4 77030 Görsel İletişim Tasarımı alanına özgü terminolojiyi, araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilirler, yaratma süreçlerini ve ürünleri tanımlayabilirler.
5 77031 Aldıkları eğitimle sanatçı/tasarımcı kimliği kazanarak alanlarıyla ilgili çalışmalar yapabilirler, formasyon eğitimi almaları durumunda öğrencilerin yaşlarına, hazır bulunuşluk düzeyleri ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir ve sanat eğitimcisi olarak da çalışabilirler.
6 77034 Plastik elemanlar, grafik unsurlar veya tasarım kuramları ile ilintisinde temel sanat ve tasarım yeterlikleri elde ederler
7 77032 Bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek nitelikli sanatçı/tasarımcılar olarak kendilerini etkili biçimde gerçekleştirebilirler
8 77036 Resim sanatında kurgusal yenilikler, buluşlar, keşifler ve alternatif betimleme olanaklarına gerekçe geliştirirler
9 77033 Sanatsal/tasarımsal eleştiri yapabilirler ve probleme dayalı çözümleri amaçlanan durumlar için doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak üretebilirler.
10 77037 Sanatsal sunum olanakları ve dekoratif tasarımları resim sanatının insanlarla temasına imkan tanıyabilecek nitelik ve değerde tasarlayabilirler
11 77038 Resim alan disiplini geliştirmede teknik, anlayış, kavrayış ve ifade yeterliklerinin önemine katkı sunabilecek sanatsal pratikleri tahlil ederek, geleneksel ve çağdaş resim atelye uygulamalarında standartları kavrayarak pekiştirirler
12 77040 Sanatsal anlatım ve görselleştirme teknolojileri ve türleri arasında yeterlikleri birlikte kullanabilirler
13 77035 Sanatın ve dolayısıyla resim sanatının sosyolojik, ontolojik, psikolojik ve felsefi kapsamlar dahilindeki temsil, tasarım ve uzlaşıma dönük etkileşimlerini deneyimleyebilirler
14 77039 Geleneksel ve çağdaş estetik kuramlar ve türler hakkında bilgi sahibi olurlar

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek